Национална библиография


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ"

Донка Правдомирова

КОНСПЕКТИВНИ ЛЕКЦИИ
по
ДИСЦИПЛИНАТА "НАЦИОНАЛНА БИБЛИОГРАФИЯ"

София 2011

Съдържание

Предговор..........................................................................................3

Раздел 1. Кратко въведение в теорията на националната

библиография (НБ)...................................................................................4

Тема 1.Същност и структура на НБ..................................................4

Тема 2. Функции на НБ......................................................................9

Тема 3.Ретроспективна национална библиография

(РНБ): характеристика, функции, формàти.......................................11
Тема 4. Текуща национална библиография (ТНБ): характеристи-
ка функции, формàти.........................................................................16
Раздел 2. Съвременна система на НБ на България : източници и
информационни възможности.......................................................24

2.1.Подсистемата на РНБ.......................................................24

2.1.1.Репертоари на книги.....................................................24

Тема 1. "Българска възрожденска книжнина : 1806-1878". 24

Тема 2. "Български книги : 1878-1944".................................26

2.1.2. Репертоари на периодични издания.........................29

Тема 3. "Български периодичен печат : 1844-1944".............29

Тема 4. "Български периодичен печат : 1944-1969".............31

2.1.3. Репертоари на библиографски издания......................32

Тема 5. "Библиография на българската библиогра-

фия : 1852-1944".....................................................................32Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална библиография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.