Национална библиография


Категория на документа: Други


библиографски указатели и списъци със самостоятелен и завършен вид, но отпечатани в състава на други издания, обикновено в сборници;
периодични библиографски издания;
издателски и книжарски каталози;
прикнижни и пристатийни списъци, наричани още "скрита библиография", акоа съдържат повече от 50 заглавия;
библиографски рубрики, поддържани текущо в ПИ;
библиографски прегледи (обзори) - самостоятелни и несамостоятелни.

Информационна структура на корпуса

Същата като на репертоара "Библиография на българската библиография. 1852-1944":

Дял 1. Обща библиография

Дял 2. Специална библиография

Както в репертоара, така и тук се регистрират и рецензиите за библиографските издания. Те не са самостоятелни библиографски единици, а структурен елемент на съответното библиографско описание.

Справочен апарат
Именен показалец
Показалец на заглавията на библиографските публикации;
Показалец на заглавията на библиографските публикации;
Показалец на ПИ, с годишни или многогодишни показалци на съдържанието;
Показалец на ПИ, които поддържат библиографски рубрики.

От 1992 г. бюлетинът не е издаван в книжната си версия, подготвя се само в електронни бази даннни, които се ползват единствено служебно н Центъра за национална библиография. От 2009 г. бюлетинът е "замразен", т.е. не се попълва. Следователно съвременната система на ТНБ се разработва в момента до Сер. 6.

Оправдани дублирания в системата на ТНБ

При ограничаване обекта на всяка една от сериите, в някои случаи видът се определя не по външната форма на изданието, според характера на библиографската информация. Ето защо има няколко вида издания, които попадат в две серии:
- Библиографските книги се регистрират в Сер. 1, тъй като са просто книги и в Серия 8, защото са библиографски книги, т. е. съдържат библиографска информация;
- Същото се отнася и за билиографските периодични издания. Те се регистрират в Сер. 4 и в Сер. 8.В Сер. 4, защото са просто периодични издания и в Сер. 8, защото са библиографски издания;
- Новозапочващите периодични издания също се регистрират двойно - веднъж в Сер. 1, за да се подаде оперативна информация на читателите за новоучередено периодично издание, тъй като Сер. 1 излиза месечно и втори път - в Сер. 4 , която обхваща всички периодични издания. Серия 4 има годишна периодичност и това забавя информацията.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална библиография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.