Национална разузнавателна служба


Категория на документа: Други


3. Високо рискови операции
4. Екстремни действия
(поради спецификата на последните два вида тайни операции информацията за тях е с гриф"строго секретно"

Тайните операции на НРС в политическата област се характеризират се с острота и крайност. Осъществяват се обикновено когато целите не са постигнати с психологическата война, дезинформация, компрометиране, чрез международен натиск и др.

Разузнавателната практика показва, че те се осъществяват чрез организирането на :

- заговори (тайна операция, провеждана от дадено разузнаване, при която се подбират, организират и подбуждат враждебни на властта лица в разузнаваната държава, насилствено да извършват промени в нея, изгодни за разузнаващата държава). Те са крайна мярка, противозаконни са - за това се използват конспиративни методи, чуждото разузнаване да остане в тайна. Използват се държавен преврат и тиха революция.

- Терор (акт на насилие от разузнаващата държава в разузнаваната държава, при който с различни средства (оръжие, взривни и биологични вещества, химикали) се поставя в опасност човешкия живот и се унищожават материални блага - с цел да се повлияе в/у политиката на дадена държава, организация, група, лице в изгода за разузнаващата държава)! Тероризъм, терористичен акт.

- Въстаническа дейност ( изразява се в създаването и поддържането от разузнавателната служба в разузнаваната държа на въоръжени отряди , които воюват срещу установената власт. Отрядите се формират обикновено на националистическа, религиозна, сепаратистка или друга основа.

Служителите на НРС се ръководят от принципи,в които са съсредоточени ръководни идеи и правила,с които те се съобразяват.
* Принцип на законност - тук разузнаването се съобразява с постановките на Конституцията
* Принцип на демократизъм - демократизмът се изразява в : защита на интересите на цялото общество.Разузнавателната ни служба представя на държавния глава информация
* Принцип на хуманизъм - хуманизмът се изразява във факта,че НРС дава възможност на държавата да води най-правилната за обществото ни външна политика,а те разкриват и неутрализират посегателства срещу Република България.
* Принцип на международно сътрудничество -НРС има сътрудничество с 46 служби.
Също така в НРС съществуват и специфични принципи
* Принцип на секретност-произтича от характера на информацията,която се стреми да събере разузнаването ни,която е и част от държавна или служебна тайна в разузнаваната държава.Осигуряването на секретност в НРС се осъществява чрез прилагане на мерки:
1. запазване в тайна използването на агенти,технически средства и разузнавателни средства
2. запазване в тайна дейността по всякакъв вид операции
3. недопускане на външни лица до информация,касаеща тяхната дейност
4. ограничаване достъпа на служители до оперативна информация
5. дезинформиране на чужди противникови служби
6. използване на псевдоними,алтернативни самоличности и т.н.
* Принцип на настъпателност-осигуряване на навременна информация за промяна в политическата,обществената,военната и др.области в разузнаваната държава.За осъществяване на принципа има голямо занчение доброто познаване на оперативната обстановка.Настъпателността създава възможност за маневриране с наличните сили и средства.
* Принцип на оптимално използване на сили и средства-прилагането на всяко едно средство и метод трябва да бъде обосновано да се създаде вътрешна убеденост в тях,че това е най-краткия път към решаване на задачата и че е осигурена секретността и настъпателността
* Принцип на гъвкавост- своевременно разкриване на промените настъпващи в разузнаваната държава,дава възможност за реагиране веднага и започване на дейност по събиране на информация
* Принцип на обективност-целта на НРС е не само да събира необходимата информация,но и такава която е в унисон с интересите им
Структурата на Националната Разузнавателна Служба е следната: управлява се от ръководство,където начело е Директора на НРС.Съществуват 5 структури:
* Структура занимаваща се с Оперативната дейност
* Структура за Информация и Анализ
* Структура за Защита на информацията
* Човешки ресурси и логистика
* Международно сътрудничество и Връзки с обществеността

Националната Разузнавателна Служба е имала забележителни ръководители.Хора,готови на всичко за родината си,като Генерал-лейтенант Бриго Аспарухов,начело на службата от 28.08.1991г. до 24.03.1997г.;Генерал-майор Димо Гяуров от 06.03.1997 до 24.02.2003г.От февруари 2003г назначен за Директор на НРС Генерал-лейтенант Кирчо Киров.Той поема професионалния си дълг да бъде ръководител на българското външнополитическо разузнаване в отговорния и сложен период на интегриране на страната ни в евроатлантическите структури.В условията на съвременните глобални проблеми,които доминират от нарастващата значимост на борбата с асиметричните заплахи,съставът на службата достойно и професионално отстоява сигурността и националните интереси на нашата родина и се явява надежден партньор на специалните служби на ЕС и НАТО.Киров е човек на принципите,голям професионалист и патриот.За него водещите принципи в дейността на НРС са "приемствеността, професионализма и почтеността".
- Приемственост - защото това гарантира ефективно и своевременно изпълнение на поставяните от държавните институции задачи.
- Професионализъм - защото новите условия на трайно променяща се среда на глобална сигурност и сътрудничеството с партньорските служби налагат постоянно повишаване на квалификацията и уменията на служителите от НРС.
- Почтеност - защото защитата на националните интереси на родината е въпрос на висок морал, основаващ се на чувство за отговорност и професионален дълг.

Тези качества имат своето измерение в девиза на НРС: Отечество - Доблест - Чест !!

В началото на 21 век НРС има ключова позиция в системата от институции,свързани с националната сигурност на република България.Във взаимодействие с другите национални служби за сигурност и въоръжените сили,НРС обезпечава националната сигурност и суверенитета на Република България като предоставя на държавното ръководство обективна външнополитическа и икономическа разузнавателна информация.Един от главните приоритети на НРС е борбата срещу тероризма,радикалния фундаментализъм,организираната престъпност,наркотрафика и т.н.,в сътрудничество с чужди разузнавателни служби.

Международния тероризъм е една актуална и реална заплаха за Република България.Успешните действия срещу международния тероризъм изискват укрепване на сътрудничеството между институциите,призвани да водят тази тежка и продължителна борба,при която операциите срещу вече съществуващите терористични групи трябва да бъдат съчетани и с мерки,предотвратяващи появата и развитието на нови техни структури и последователи.Според доклада на НРС за "борбата срещу международния тероризъм",съвременният тероризъм може да бъде класифициран на следните подвидове:
- Религиозен
- Етно-сепаратистки
- Идеологически(ляв и десен)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална разузнавателна служба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.