Национална разузнавателна служба


Категория на документа: Други


- Криминален
С развитието на компютърните технологии нараства значението на така наречения кибертероризъм,поради уязвимостта на обектите,използващи взаимносвързани информационни системи.Глобалната информационна мрежа Интернет дава възможност на терористите да координират операциите си от всяка точка на света,а също така улеснява контактите между различните терористични групи,тяхното финансиране и разпространяването на техните идеи и пропаганда.
За успешни действия срещу международния тероризъм на първо място е необходимо да бъдат идентифицирани терористичните организации и отделните терористи.Древната максима:"познавай врага си" за съжаление е трудно постижима в случая с терористичните мрежи.Поради тази причина са необходим още по-активни действия на разузнавателните служби,които трябва да се ползват с пълна политическа подкрепа.Достойно място в редиците на международната разузнавателна общност в борбата срещу тероризма заема и Националната разузнавателна служба на Република България.Още със създаването на НРС през 1990г. на службата бяха възложени редица важни и отговорни задачи,между които и борбата с международния тероризъм.В процеса на изпълнение на тези задачи и с цел подобряване дейността на НРС бяха извършени редица адекватни промени на структурата,задачите и направленията на работа.В борбата срещу международния тероризъм НРС използва в работата си различни технически средства и оборудване.Приоритетно значение обаче има агентурната дейност и проникването в обкръжението на радикалните структури и организации с цел изпреварващо придобиване на данни за планове и намерения на тези групировки,както и на отделни активисти,симпатизанти и поддръжници.Значителен брой от придобитите от НРС информации по проблема бяха високо оценени и използвани по предназначение както от вътрешните потребители,така и от партньорските служби.Следва да се подчертае,че авторитетът,с който се ползва НРС пред държавното ръководство и чуждите служби,до голяма степен е резултат от активната работа в борбата с международния тероризъм.Въпреки успехите в борбата с тероризма в работата и НРС изпитва и някои затруднения,които възпрепятстват постигането на максимална ефективност в дейността по това направление.Недостигът на модерни технически средства,както и недостатъчните финансови възможности на службата правят нейната работа особено трудна във време,когато модерните технологии и средства за комуникация са жизнено необходими за провеждането на бързи точни и координирани операции срещу терористичните организации.Към споменатите проблеми в работата на НРС се прибавя и липсата съвременна и адекватна нормативна база,осигуряваща по-широки възможности за работа,особено по отношение на необходимите ефикасни прикрития.
За решаването на тези проблеми НРС до голяма степен разчита както на подкрепа на държавното ръководство на Република България,така и на всестранно съдействие от страна на партньорските служби изразяващо се в обучение на кадри,техническа мощ,финансиране на съвместна дейност,информационен обем и др.

Към момента няма единен закон за Националната разузнавателна служба.Предполага се,че през 2012 г. ще бъде приет такъв от държавното ръководство.Съществува проектозакон,според който се урежда устройството,ръководството,управлението и дейността на НРС(Чл.1),и при който НРС е в състава на въоръжените сили на Република България(Чл.2).В този проектозакон н се уточнява устройството(Чл.4),подчинеността(Чл.3 "...орган подчинен на Министър-председателя....."),ръководството,управлението(Чл.12,Чл.13),дейността(Чл.17),личния състав(Чл.23) и т.н.Законът е внесен на 27 юли 2001г. от Бриго Аспарухов и група н.п.

След изтичането на мандата на Георги Първанов и постъпването в длъжност Президент на Република България на Росен Плевнелиев,Генерал-лейтенант Кирчо Киров е уволнен от поста Директор на НРС.С Указ №27 от 25.01.2012г издаден от Президента на Република България Росен Плевнелиев временно назначен на поста Директор на НРС е назначен полковник Драгомир Димитров.Паралелно с това е удостоен с висше офицерско звание "бригаден генерал".Заедно с това Р. Плевнелиев назначава и полковник Георги Миланов за заместник на Бригаден-генерал Драгомир Димитров.От военна служба са премахнати Генерал -лейтенант Кирчо Киров и майор Людмил Ангелов.Бившия директор на НРС се назначава като съветник по въпросите на Националната сигурност.

За хората,неизкушени и непознаващи дълбочина работата на разузнавача,разузнаването е просто професия,естествено съществува сегмент в общественото мнение,който представя дейността на разузнавача като романтична,изпълнена с коктейли и забавления работа,но не е така.Българският разузнавач е подчинил всички знания,опит,интелект на една единствена цел-суверенитета ,благополучието и сигурността на Отечеството,на България.За него разузнаването е съдба,магия начин на живот.Не всеки би могъл да живее с мисълта,че неговите успехи ще бъдат скрити и незнайни,а грешките ще бъдат на показ.Този избор остава за цял живот.Разузнаването е тежка рискована и отговорна служба в името на Майка България.Затова българският народ се прекланя пред куража,честта и родолюбието на служителите на Националната Разузнавателна Служба.

Нормативни актове:
Закон за защита на класифицираната информация
Закон за отбраната и въоръжените сили
Инструкция № Я-966 от 11.05.2010г. за военната служба в Националната разузнавателна служба

Използвана литература:
Анатолий Тарас-Наръчник по разузнаване и сигурност

Интернет източници:
Национална разузнавателна служба - http://www.nrs.bg
Анонимeн документ от http://www.pomagalo.com
http://24asa.bg
http://lex.bg

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална разузнавателна служба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.