Насилието в училище като израз на девиантното поведение на подрастващите


Категория на документа: Други


Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Философски факултет
Катедра : Социология

Курсова работа
на тема :

Насилието в училище,като израз на девиантното поведение на подрастващите

дисциплина : "Социология на отклоняващото поведение"
преподавател : Проф. д.с.н. Валентина Златанова

изготвил :

София
Летен семестър 2013г.
Съдържание

Въведение

Девиацията е поведение, излизащо от рамките на действащите социални норми в дадено общество. Всички са взаимозависими в своите действия, затова всеки отделен член се тълкува като част от цялото и действа на останалите. Хората се стремят да постигат своите цели и да извършват дейността си, без да пречат на другите и точно от тук идва голямата трудност заради проблема в отклоненията от всяка една норма билa тя етична (морална) или правна.

Девиантното поведение е нарушение на гражданските и юридическите предписания и закони, което означава, че във всеки случай подлежи на санкция или наказание.С други думи, това е отхвърляното, нежеланото,опасното поведение както за отделния индивид, така и за цялото общество.Терминът означава отклонение и се прилага при оценка на онези събития и факти в ежедневието, които се отнасят към явленията:престъпност, наркомания, алкохолизъм, самоубийства,трафика на хора и много други.

С процеса на урбанизация се появява и нови тип взаимоотношения. Хората започват да стават все по-отдалечени един от друг, всеки мисли за собственото си благоденствие и установените норми започват да се нарушават. Отклоняващото се поведение на хората разстройва социалния ред.

За тема на моето проучване съм избрала насилието в училище, разглеждайки го през отклоняващото се поведение на днешната младеж.

Актуалност на проблема

Училището е един от най-честите терени на насилие между децата.Статистиката сочи, че на първо място е насилието в семейството, от страна на близки,роднини и приятели, на второ място в училището и на трето е насилието на улицата и обществени места.

Насилието сред българските ученици е широко разпространено. Започнахме да ставаме свидетели на ужасяващи кадри от училище, заснети с мобилни телефони. 55 на 100 от децата в българските училища са били обект на насилие. Данните са от анкетно проучване. В изследването на организацията са участвали 1743 деца на възраст между 12 и 18 години от 7 столични училища и два дома за деца, лишени от родителска грижа. 31 % от интервюираните ученици смятат себе си за агресивни. Случаите на изблик на агресия, изнесени от медиите, са стряскащи - момичета подпалват косата на своя съученичка, ученик от столична гимназия е пребит от свои съученици, седмокласничка е малтретирана от свои съученици и в момента е инвалид. Примерите могат да се изброяват дълго. Самите ученици признават, че темата за насилието ги тревожи. Сред множеството фактори за разпространение на насилието децата посочиха поведението на родителите, които с агресията срещу децата довеждат до отклоняването на поведението от установените норми. Само за миналата учебна година са регистрирани 81 000 случая на насилие от втора степен, което е с 12% повече в сравнение с предишната година. По-голямата част от случаите са "физическо насилие без употреба на оръжие" (29,2%); обиди и тежки заплахи (24,7% ); грабеж или опит за грабеж (10,5%). Докладът потвърждава и увеличение на физическо насилие със сексуален характер (1630 случая), както и 545 опити за самоубийства. Заедно с тях са се увеличили и случаите на насилие по расови и антисемитски причини.

Предмет и обект на изследването

* Предмета на изследването е насилието в училище между децата.
* Обектът са самите деца, извършващи това насилие. Също така поставям като обект на моето изследване и родители на деца.

Цели и задачи на изследването

Основната цел на изследването е да се установят главните причини, водещи до отклоняващото се поведение на децата, което от своя страна довежда до насилието в училище между тях.

На един първи етап от изследването, ще бъде поставена задача да се откроят факторите които обясняват насилието в училище. Важна цел за изследването е регистрацията на най-честите причини за насилие в българските училища. За да се случи това е необходима изработката и прилагането на адекватен инструментариум, базиран на предварително подготвена теоретична основа.

Друга задача, която се откроява е да са изследват какви са най-честите прояви на агресия между учениците и кои са основните фактори за тези прояви. За тази цел ще бъде използван теста на Бъс-Дюрки, които оперира с понятия като телесна агресия(ТА), вербална агресия(ВА), индиректна агресия(ИА), опозиционно поведение(ОП), агресивна раздразнителност(АР), агресивно недоверие(АН), ревност и омраза(РО), вина след агресия(ВСА), лъжа или социална желателност(Л).

Друга важна цел, която се поставя в изследването е да се достигне до намиране на правилните направления за решаването на проблема с насилието между децата в училище.

Основни термини, използвани в изследването. Операционализация на понятията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Насилието в училище като израз на девиантното поведение на подрастващите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.