Насилието в училище като израз на девиантното поведение на подрастващите


Категория на документа: Други


73. Не споделям с хората, когато имам лошо мнение за някого.
74. Не се безпокоя от неща, които не са важни.
75. Когато се ядосам много, ругая хубаво по този повод.

КЛЮЧ ЗА БЪС-ДЮРКИ

Телесната агресивност(ТА) се изразява в нападателно поведение, упражняващо принуда върху обекта,което от своя страна може да доведе до увреждания при недостатъчна и своевременна защита.Телесната агресивност е свързана с физическото насилие като социален проблем. За телесната агресивност в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки отговарят следните въпроси в скалата № 14, 18, 31, - 38, 42, 48, 55, -62, 65, 68.

Вербалната агресивност(ВА) е свързана с проява на агресивно поведение предимно речево, словесно. Това обикновено се случва в моменти на слабост. Думите, изречени в такива моменти са много силни, необмислени, стремящи да разтоварят напрежението. С вербалната агресивност е свързано психическото насилие. За вербалната агресивност в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки отговарят следните въпроси в скалата № 2, 4, 11, -20, 23, 28, 32, 35, 58, 71, -73, 75.

Индиректната агресивност (ИА) не е насочена пряко към съответното лице. В повечето случаи тя представлява израз на гняв, отправен към даден предмет, който служи за преодоляване на възникналото напрежение - удряне по масата с ръце, с пръчка. В други случаи инатът е основателна причина за проява на индиректна агресия. За индиректната агресивност в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки отговарят следните въпроси в скалата № 7, 15, 22, 30, -43, 53, 60, -64, 69.

Опозиционното поведение(ОП) може да се прояви преди или след агресивно действие. В такива моменти те застават на позиция, противоположна на тази на останалите застъпва точно обратното мнение,поставяйки се в "опозиция". За опозиционното поведение в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки отговарят следните въпроси № 1, 5, 21, 27, 47.

Агресивната раздразнителност (АР) представлява повишена психична възбудимост, която маже да доведе до напрежение, а при неблагоприятни обстоятелства до спадане на работоспособността на индивида и до умора.

За агресивната раздразнителност в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки отговарят следните въпроси № 3, 8, 17, 26, 29, -48, -63, 66, 72, -74. Агресивното недоверие (АН) е свързано с непрекъснати съмнения относно това, какво мислят другите хора, дали му завиждат, какви скрити помисли имат, когато не молят за услуга. Те са недоверчиви не само към постъпките на другите,но и към своите, те са прекалено мнителни. За агресивното недоверие в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки отговарят следните въпроси NN 6, 13, 16, 33, -36, 37, 40, -49, 51, 56.

Ревността и омразата (РО) са включени като тип агресивност, тъй като те също могат да доведат до поява на агресивно поведение. Ревността и омразата могат да бъдат задълбочени, когато личността е лишена от нужната обич, когато се чувства пренебрегната и изоставена. За ревност и омраза в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки отговарят следните въпроси № -9, 41, 44, 50, 52, 61, 67, 70.

Вината след агресията (ВСА) е чувство,което възниква след проявено агресивно действие или словесни обиди. Държи в напрежение индивида до момента в които той сам си признае грешката, да може да обясни на себе си и на другите, че действията му са били непринудени,неочаквани дори от самия него, вследствие от гнева. За вина след агресия в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки отговарят следните въпроси № 10, 12, 19, 25, 34, 39, 45, 54, 57.

Лъжата (Л) съзнателно (осъзнато) изопачаване на истината, което почти винаги е маневра с цел да се избегне упрек или обвинение. За лъжа или социална желателност отговарят всички айтеми в "ключа" за теста на Бъс-Дюрки обозначени със знак минус (-).

Използвани източници:

1. Карагьозов, И. Психологически проблеми на девиантното поведение. 2002 г.
2. Хинкова, Т., Престъпност и противообществени прояви на непълнолетните, С., 2006;
3. Интернет ресурси
4. Лекционен курс " Социология на отколяващото поведение" проф.д.с.н.Златанова - 2013г.

??

??

??

??

17

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Насилието в училище като израз на девиантното поведение на подрастващите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.