Настройка на рутер


Категория на документа: Други
Въведение за TL-WR741ND

Рутерите изпълняват функцията на портал между широколентовата връзка(кабелен интернет,ADSL,LAN) и домашната/офис мрежа.Безжичните рутери са със различна конфигурация, но повечето са обединени от четирипортов жичен Ethernet суич. Безжичните рутери също така имат вграден, безжичен Access Point.Както подсказва името,тези устройства маршрутизират трафика между вашата мрежа и интернет.Повечето съвременни рутери са с вградени DHCP сървър, който автоматично назначава IP информация към всеки компютър от локалната мрежа (LAN).

1. Опцията Network->LAN

Home > LANLAN is short for Local Area Network.LAN е съкращение от локална мрежа.This is considered your internal network. Това се смята за вашата вътрешна мрежа.These are the IP settings of the LAN interface for the DI-524. Това са IP настройките на интерфейса LAN за TL-WR741ND.These settings may be referred to as Private settings. Тези настройки могат да бъдат разглеждани като частни настройки. You may change the LAN IP address if needed. Можете да променяте LAN IP адрес, ако е необходимо. The LAN IP address is private to your internal network and cannot be seen on the Internet. В LAN IP адресите са лично до вътрешната мрежа и не могат да се видят в Интернет.
IP Address- The IP address of the LAN interface.Адресът на IP на LAN интерфейса.The default IP address is: 192.168.0.1 . По подразбиране IP адреса е: 192.168.1.1.
The subnet mask of the LAN interface.Subnet Mask-Subnet Mask- Маска на подмрежата на интерфейса LAN. The default subnet mask is 255.255.255.0 . Маска на подмрежата подразбиране е 255.255.255.0.
2. Опциятa Network->WAN
Рутерът поддържа 3 популярни начина за връзка към Интернет.Моля изберете този който е съвместим с вашия Интернет доставчик
а) Ако имате ADSL Dial-up услуга, изберете PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet) и ще видите долният екран от фиг.1

фиг.1 Настройки за PPPoE
* Потребителско име и парола- въведете User name и Password предоставени от вашият Интернет доставчик. Полетат са чувствителни към големи и малки букви.
б)Ако рутерът се свърже към DHCP сървър или доставчикът ви снабди с DHCP връзка, изберете "Dynamic IP",рутерът автоматично ще приеме IP параметрите от вашия доставчик без нужда от въвеждане.
.
в)Ако IP параметърът са предоставени от доставчика, моля изберете "Static IP" и след това ще се появи страницата Static IP показана на фиг. 2
фиг.2
* IP address- това е WAN IP адреса, както се вижда от външния потребител в Интернет (включително вашия доставчик). Въведете IP адреса в полето
* Subnet mask- се използва за WAN IP адреса. То обикновенно е 255.255.255.0
* Default Gateway- въведете IP адреса на гейтуея в полето ако се изисква.
* Primary DNS-въведете IP адреса на DNS сървъра в полето, ако се изисква.
* Secondary DNS- Ако вашият доставчик представи друг DNS сървър, въведете го в полето.

3. Опцията Network->MAC Clone

Някои интернет доставчици изискват да се регистрирате MAC Адрес на вашия адаптер. Обикновено, Вие не трябва да променя нищо тук.

* WAN MAC адрес - Това поле показва MAC адреса на WAN порт. Ако вашият ISP изисква да си регистрирате MAC адреса, моля въведете правилния MAC адрес в тази област. Форматът за адресната MAC XX-XX-XX-XX-XX-XX (X е шестнадесетична цифра).

* MAC адреса на вашия компютър - Това поле показва MAC адреса на компютъра, управлението на Router. Ако MAC адреса на вашия адаптер е регистрирана, можете да щракнете върху бутона Clone MAC Адрес, а след това ще бъдат запълнени в областта на WAN MAC Адрес.

Щракнете на Restore Factory MAC да възстанови MAC адреса на WAN порт за стойността на фабричните.
Щракнете върху бутона Save, за да запазите настройките си.

4. Опцията Wireless->Settings

* SSID - Въведете стойностите до 32 знака. Същото име на SSID(Service Set Identification) трябва да се присвои на всички безжични устройства във вашата мрежа.За вашата безжична сигурност SSID по подразбиране е TP-LINK_xxxxxx(xxxxxx последните уникални 6 цифри на MAC адреса на всеки рутер).Тази ст-т е чувствителна към малки и големи букви.
* Region - Изберет вашият регион от падащото меню.В полето се задавa региона, където може да се ползва безжичната функция на рутера.
* Channel - В това поле се задава работната честота. Ако по подразбиране каналът е настроен на 6, не е нужна смяна на канала, освен ако не забележите смущения с друга точка за достъп разположена на близо.
* Channel With - това е дължината на вълната. По подразбиране тя си е автоматична.
* Max Tx Rate - Можете да ограничите максималната скорост на TX на рутера чрез тази област.
* Enable Wireless Router Radio - включва и изключва безжичната мрежа. опцията е предвидена в случай, че не ви е необходима безжичната мрежа и сте си закачили компютрите чрез кабел към рутера.
* Endble SSID Broadcast - тази настройка е свързана със сигурността. Когато е изключена името на мрежата не се показва(а изписва скрита мрежа), което налага да напишете името и при свързване. По този начин имате допълнителна протекция на мрежата си към останалите - парола и филтриране на трафика.
* Enable WDS - Това е полезна опция, която позволява да връзвате множество рутери в мрежа като повторители. Aко имате голяма площ за покритие (къща с двор, хотели, паркови и т.н.) няколко рутера може да са навързани и да осигуряват разширяване на вашата мрежа. Това е като клетките на мобилните оператори, които насочват сигнала една към друга и така осигуряват покритие навсякъде.

5. Опцията Wireless Security
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Настройка на рутер 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.