НАТО - стратегически партньор на ЕС


Категория на документа: Други


Университет за национално

и световно стопанство

Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Национална и регионална сигурност
Учебна дисциплина: Европейска архитектура за сигурност

Курсова работа
на тема:
НАТО - Стратегически партньор
на ЕС

Изготвил: Проверил: ....................
Кристина Лазарова, ф. № 105186 /Ас. д-р Н. Тагарев/
група 1611

гр.София
2014г.
Съдържание:
Увод..................................................................................................................................... 3
Изложение
1. Описание на НАТО.............................................................................................. 4

1.1. История.........................................................................................4

1.2. Структура и органи на НАТО.........................................................6

2. Развитие на отношенията между НАТО и ЕС.................................................8

3. Мисии и операции на НАТО с участието на ЕС..............................................14

Заключение.........................................................................................................................17

Източници...........................................................................................................................18

Увод

Сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО има дълги традиции, основани на споделени ценности за мира, демокрацията, върховенството на закона и спазването на международното право. Заплахата за западноевропейските демократични държави от страна на СССР и сателитите му мотивира част от победителите и победените във Втората световна война да се обединят през 1949 г. в общ отбранителен съюз, учредявайки Организацията на Северноатлантическия договор. С участието на САЩ и Канада в НАТО, а по-късно и на Германия, се изгражда евро-атлантическото партньорство, което в следващите десетилетия е опора на световния мир.

НАТО и ЕС едновременно стигат до единомислие по отношение на гарантиране на сигурността си в условията на финансова криза и редуцирането на военните бюджети, осъществявайки инициативите "Интелигентна отбрана" на НАТО и "Обединяване и споделяне" на Съюза, целящи засилване на военните способности чрез определяне на съвместни приоритети, инициативи, специализации, многонационални и иновационни подходи и засилване на регионалното сътрудничество и координацията между съюзниците и партньорите. Съвместната група НАТО - ЕС работи за развиване на способностите в контекста на многонационалното сътрудничество.

Обект на курсовата работа е НАТО.

Предмета е значението на организацията, нейните отношения с ЕС и общите им мисии.

Целта на курсовата работа е да се изведе на преден план идеята, че двете
организации са равностойни в сферата на сигурността. Между тях не трябва да има
конкуренция, а взаимно допълване, тъй като те решават общи задачи в регионален и в глобален мащаб , а именно колективен отговор на едни и същи заплахи за сигурността.

Задачите са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
НАТО - стратегически партньор на ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.