Научна комуникация


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ФАКУЛТЕТ

"ОБЩОВОЙСКОВИ"

К А Т Е Д Р А

"ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ "

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
"Култура на речевото общуване"

ТЕМА
"НАУЧНА КОМУНИКАЦИЯ"

СЪСТАВИЛ: Андриян Качанов ПРОВЕРИЛ: доц. д-р Д.Тимова
СПЕЦИАЛНОСТ: ЗНБАК /............................./
ФАК. № 1125350
СТЕПЕН: Бакалавър
КУРС: III
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Задочна

09.10.2014г.
Велико Търново

Съдържание:

1. Увод............................................................................................3
2. Изложение.................................................................................3
2.1. Понятие за комуникация..................................................3
2.2. Видове комуникация..........................................................4
2.3. Канали за комуникация.....................................................4
2.4. Модели на комуникация....................................................5
2.5. Научна комуникация.........................................................6
2.5.1. Определение....................................................................6
2.5.2. Научна комуникация като социална практика..........7
2.5.3. Комуникативна компетентност.................................7
2.5.4. Публикацията: представителна форма на научна комуникация..............................................................................8
2.5.5. Етика на научна комуникация......................................8
2.5.6. Технологии на научна комуникация..............................9
2.5.7. Писмени научни жанрове.............................................13
2.6. Проблеми...........................................................................15
3. Заключение...............................................................................18
4. Библиографична справка........................................................19

1. Увод:

Да умееш да общуваш е предпоставка за разбирането - на другите, на себе си, на всеки успех. Стремежът за ефективна комуникация отразява собствените ни намерения, издигани спрямо желаното публично поведение. Причината е проста: ефективната комуникация удвоява човешките възможности: веднъж като взаимна координация, втори път - като вербален израз на конкретни предизвикателства, намерения или социални очаквания.
Комуникация е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят помежду си информация. Той включва подготовката, съставянето и предаването на съобщения. Има много начини за комуникиране и много различни езикови методи. Речта и езикът са само част от комуникационния процес.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Научна комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.