Научно, енциклопедично и университетско книгоиздаване


Категория на документа: Други


- Ролята на енциклопедичния редактор-Координира и контролира цялостния редакционен процес,ръководи заседанията и тн.Като редактор трябва да притежава обща култура и специална подготовка-трябва да знае енциклопедичното писане.Той води списък на всички автори,които пишат статии за съответното издание,поддържа контакти,дава допълнителни указания при възникнали проблеми.2Приема от авторите статии и при самото приемане проверява дали са съобразени спрямо определения обем,ако е превишен,предлага на автора сам да си съкрати текста.Ако автора откаже редактора го съкр.Ако автора възразява да се съкрати текста,отива при редколегията.3Ред редактира текстовете според стандартите на енциклопедичното писане,следи за правилната употреба на всички съкращения,знаци,символи.4Уточнява с техническия редактор видовете шрифтове за уводните,заключителните текстове,приложения.5Дава мнение за качеството на илюстративния материал.6След приключването на редактирането на всички томове в една многотомна енциклопедия,на която може да има много редактори е препоръчително след края на ред,целия текст да бъде прочетен от един контролен редактор.След това страниране,четене на коректури,коригиране.

ТЕМА 15

Стратегии на маркетинга,рекламата и разпространението на научни,университетски и справочни енциклипедични издания.Нови технологии в справочно-енциклопедичното книгоиздаване

1. Маркетинг-Специализираната книга има ограничен кръг от потребители-ученици,преподаватели,студенти и тн.Основен инзтрумент на маркетинга е маркетинговото проучване. Проучване на пазара с оглед да се прогнозира оптималния тираж на дадено издание,да се определи оптималната му ценя,при която книгата успешно да се продава,както също така и най-подходящото място.Маркетинговите проучвания са задължителни и при специализираните и при енциклопедичните издания-университети,научни институци, библиотеки,училища.При проучванията в университетите трябва да се отчита броя на студентите по дадена специалност,броя на преподавателите в цялата страна.При разпространението трябва да се предвиди един по-дълъг цикъл на продажба цикъла е от 4-5 години.При масовата литература те са бързооборотни.
- Анкетирането-най-подходящи места са библиотеките, университетите,училищата.Въпросника трябва да бъде много внимателно оформен.
- Цена-при специализираните книги цената е по-висока отколкото при останалите.Защото производствените разходи са по-високи,а тиража-по-нисък.При всички случаи цената на книгата не трябва да бъде прекалено висока.Трябва да бъде така съобразена,че читателя да може да си я позвволи.Прекалено високата цена прави изданието непродаваемо.Енциклопедичните книги попринцип са скъпи,заради високото си качество.За да се намали цената трябва да е намали и качеството.Те се купуват за да служат дълго време.Това не важи за учебните енциклопедични издателства.Тук издателят може да жертва някои елементи,които да понижат качеството и цената.
- Разпространение и търговия-преди всичко в книжарниците. Тяхното законно място.Специализираните книги трябва да се уважават.У нас има представителство на Оксфорд, участват постоянно на софийските панаири на книгата.
Хубаво е да се поддържат специализирани щандове за научна,университетска и справочна литература,да бъде обособена..
Акад изд Марин Дринов,издателството на БАН има своя специализирана книжарница,от която също има какво да се желае по отношение на подредбата и аранжировката.
Важна е абонаментната система.
- Рекламата също е много важен проблем при едно спец.л-ра.Едно специализирано издателство трябва да развива всички видове на реклама-дипляни,каталози,автореклама и тн.Много често нашите издателства не рекламират своите книги.При поредиците ако една поредица не се ли рекламира сама,чрез своите издания няма голям шанс да оцелее дълго време.Медиите,масовата преса, всекидневниците.
- Издателството трябва да създаде лоби при списанията и вестниците,да го рекламират.Може да си извоюва собствена рубрика.
- Новите технологии-Специализираните книги намират добър прием под електронен формат.Могат да се публикуват части с рекламна цел.Print-on-Demand печат при поискване
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Научно, енциклопедично и университетско книгоиздаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.