Нестационарни топло – и масообменни процеси


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Енергомашиностроителен факултет
Катедра "Топлинна и хладилна техника"

КУРСОВА ЗАДАЧА

Тема:
"НЕСТАЦИОНАРНИ ТОПЛО- И МАСООБМЕННИ ПРОЦЕСИ"

Специалност-"ПРОМИШЛЕНИ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИСТЕМИ"-магистър

Външни стени на помещение са от газобетон.Началната температура по цялата дебелина на външните стени и на въздуха в помещението в режим на продължително неотопление е 12°C.Вследствие промяна на външните условия температурата на външния въздух рязко се покачва до 20°C.В същото това време вследствие включване на климатичната инсталация температурата на въздуха в помещението също рязко се покачва до 20°C.След колко време температурата на повърхността на стената ще достигне 16°C.Приемаме, че стените са с дебелина 20 см, а вътрешната и външната мазилка може да се пренебрегне.Коефициента на топлоотдаване към въздуха от вътрешната и външна страна на стените е α=15(W/m²K).След колко време температурното поле в стената ще се хомогенизира, т.е. ще достигне 19°C.Колко ще бъде времето, ако блокчетата се заменят с декоративни плътни кирпичени тухли, с дебелина на стената 30 см без наличие на мазилка.

А.Топлофизични параметри на газобетоновите тухли:

- специфичен топлинен капацитет =1050()
- коефициент на топлопроводност=0,16()
- плътност =500()

1.След колко време температурата на повърхността на стената ще достигне 16°C?Приемаме, че стените са с дебелина 20 см, а вътрешната и външната мазилка може да се пренебрегне.Коефициента на топлоотдаване към въздуха от вътрешната и външна страна на стените е α=15(W/m²K).

1.1.Проверка по критерия на Био:

1.2.Безмерната температура е:

1.3.Коефициент на температуропроводност е:

1.4.Температурното поле на стената:

Поради факта, че температурното поле в стената се описва от безкраен ред по следната формула:

За повърхността на стената (x =10 см = 0,10 м; X= x/s = x/0,10 = 1)

Където корените на характеристичното уравнение, пресметнати по метода на пряко заместване чрез няколко последователни итерации са:

1,1062
3,6816
6,0656
9,6496
12,7377

1.5.След преобразуване, за числото на Фурие се получава следното:

1.6.Времето, необходимо за достигане на температура 16°C:

2.Вследствие промяна на външните условия температурата на външния въздух рязко се покачва до 20°C.В същото това време вследствие включване на климатичната инсталация температурата на въздуха в помещението също рязко се покачва до 20°C.След колко време температурното поле в стената ще се хомогенизира, т.е. ще достигне 19°C.

2.1.Безмерната температура е:

2.2.След преобразуване, за числото на Фурие се получава следното:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нестационарни топло – и масообменни процеси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.