Нестационарни топло – и масообменни процеси


Категория на документа: Други2.3.Времето, необходимо за достигане на температура 19°C:

Б.Топлофизични параметри на диатомитови тухли:

- специфичен топлинен капацитет = 1050 ()
- коефициент на топлопроводност= 0,29 ()
- плътност = 900 ()

3.След колко време температурата на повърхността на стената ще достигне 16°C?Приемаме, че стените са с дебелина 20 см, а вътрешната и външната мазилка може да се пренебрегне.Коефициента на топлоотдаване към въздуха от вътрешната и външна страна на стените е α=15(W/m²K).

3.1.Проверка по критерия на Био:

3.2.Безмерната температура е:

3.3.Коефициент на температуропроводност е:

3.4.Температурното поле на стената:

Поради факта, че температурното поле в стената се описва от безкраен ред по следната формула:

За повърхността на стената (x =10 см = 0,10 м; X= x/s = x/0,10 = 1)

Където корените на характеристичното уравнение, пресметнати по метода на пряко заместване чрез няколко последователни итерации са:

1,1062
3,6816
6,0656
9,6496
12,7377

3.5.След преобразуване, за числото на Фурие се получава следното:

3.6.Времето, необходимо за достигане на температура 16°C:

4.Вследствие промяна на външните условия температурата на външния въздух рязко се покачва до 20°C.В същото това време вследствие включване на климатичната инсталация температурата на въздуха в помещението също рязко се покачва до 20°C.След колко време температурното поле в стената ще се хомогенизира, т.е. ще достигне 19°C.

2.1.Безмерната температура е:

2.2.След преобразуване, за числото на Фурие се получава следното:

2.3.Времето, необходимо за достигане на температура 19°C:

А.газобетонни тухли
Б.диатомитови тухли
Τ за дост.на t=16°C
τ =18866,66(s);τ=5,24(h)
τ =39991,94(s);τ=11,10(h)
Τ за дост.на t=19°C
τ =37666,67(s);τ=10,46(h)
τ =91338,71(s);τ=25,37(h)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нестационарни топло – и масообменни процеси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.