Невидимата опастност – енергийни полета


Категория на документа: Други


 Лесотехнически университет,гр.София

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАНДШАФТНАТА АРХИТЕКТУРА

Катедра: Управление на ресурсите и природоползването

КУРСОВА ЗАДАЧА 3

ТЕМА: НЕВИДИМАТА ОПАСТНОСТ - ЕНЕРГИЙНИ ПОЛЕТА

ПРОВЕРИЛ: ИЗГОТВИЛ:

Доц. д-р Катинка Михова Християна К. Стоянова

Въведение

Земята представлява електромагнитно тяло, притежаващо своя електромагнитна мрежова
структура (Cowan, 1996). Тя е съставена от две основни мрежи - мрежа на Хартман и мрежа на
Кюри. Първата мрежа се състои от успоредни енергийни вълни, издигащи се вертикално от
повърхността, ориентирани по посоките на света. При мощни пресечни точки на вълните
радиоактивността се увеличава с 50%. Втората мрежа е известна като мрежа на Кюри. Вълните
са ориентирани югозапад-североизток и югоизток-северозапад. И при двете мрежи при
пресичането на вълни с еднакъв заряд: "- " и "- " или "+" и "+", се увеличава риска от появата
на различни заболявания.

Първата мрежата е описана през 60-те години на ХХ век от д-р Ернст Хартман от Германия.
Лъчите с ориентация изток-запад са широки 25 cm и са разположени през 2 m, а тези
ориентирани север-юг са с ширина 15 cm, разположени на разстояние зависещо от географската
ширина - от 1.2 m до 2.06м.
Пространството между лъчите е неутрална зона. Там където две линии се пресичат се образуват
т.н. геопатогенни точки (възли на Хартман). Тези точки са особено неблагоприятни при
кръстосването на двойно отрицателни лъчи, което се повтаря през около 35 m. Мрежата
прониква навсякъде, дори в сградите, независимо от етажността. (Stark, 2001). Според
български автори (Ковачев, 1999 и Тодоров, 2003) за географската ширина на България
разстоянието между линиите, ориентирани север-юг е 2.5 m.
Втората мрежа е описана от Кюри и Витман през 70-те години на ХХ век. Ориентацията на
линиите е отклонена с 45º спрямо посоката север. Лъчите, ориентирани югозапад-североизток
са разположени през 2.36 m, а тези, с направление югоизток-северозапад - през 2.70 m.
Линиите са широки приблизително 15 cm. Особено неблагоприятни са отново точките,
формирани при пресичането на двойно отрицателни лъчи, което се повтаря през 50 m. Тези
точки са още по-неблагоприятни, в сравнение със същите, формирани при мрежата на Хартман
(Stark, 2001).
В Западна Европа и в Америка проблемът с нездравословните енергии се проучва сериозно,
доказателство за което е ранното му откриване - началото на ХХ век. В сравнение с източните
страни, където хората съзнателно подхождали към проблема с нездравословните енергии още
от дълбока древност.В България липсва традиция в това отношение или поне не се е запазила в
съвременната строителна практика. Това е допълнителна причина, за да се изследват още по-
сериозно геопатогенните въздействия и да се наложи в проектантската и строителна практика у
нас подход, отчитащ на първо място природните условия и енергии.
Най-големия проблемпри възприемане на подобен подход е, че отчитането на нездравословните
енергии не може да стане чрез точна апаратура. Въпреки, че радиестезистите със своите методиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Невидимата опастност – енергийни полета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.