Новата модна линия


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "Основи на управлението"

КУРСОВА РАБОТА

"НОВАТА МОДНА ЛИНИЯ"

Разработил: Проверил:
Николай Николов Николов Проф. д-р Б. Гьошев
Фак. № 19064

София
Декември 2012 г.

І. Въведение

И най-големите в даден бранш се сблъскват в един момент с факта, че ако не "извадят от джоба" ново предложение, което да провокира пазара, пазарът ще ги забрави изпращайки ги в историята на добрите примери за разработване на идея, но за момента.

За да останат водещ лидер в производството на джинсове панталони мениджърите на "Levi Strauss" са изправени пред предизвикателството да разработят нов модел панталони, който да бележи ръст в продажбите на марката. Разработването на нова маркетингова стратегия е необходимост за всеки бизнес, особено за текстилния. Разбира се, за да бъде успешна дадена дейност мениджмънтът е изправен пред един процес, серия от дейности или операции, които да доведат до набелязания резултат. За да вземат решение ръководителите първо разпознават и определят проблема, проучват и преценяват възможностите, избора се възможност. Следва изпълнение оценка на резултатите. Вземането на решение е логическа последователност на няколко действия.

ІІ. Изложение

1. С какви типове проблеми и решения се сблъскват мениджърите в описания по-горе пример?

Мениджърите от "Levi Strauss" се изправят пред редица проблеми, решаването на които ще гарантират по нататъшното удобно развитие на фирмата, ако са успешно решени, разбира се. Мениджърите се сблъскват както с вътрешни, така и с външни проблеми, които спешно трябва да намерят своето решение. Освен това решенията, могат да се вземат, като се използват системни процедури, по правило или по навик. Тези решения са програмирани, свързани с направленията в модата, с които са се сблъсквали години на ред.

Когато обаче се пристъпва към създаване на новата линия панталони, мениджърите им се налага да вземат редица непрограмирани решения, които не се вместват в старите схеми и подходи. Как се случва това:
* Решението "Levi Strauss" да изкарат нова модна линия на пазара, предвид факта, че предшестващата го "Dress Dockers" е донесла незадоволителни резултати на компанията. Това увеличава риска и новата линия да се провали. Тук имаме решение на проблем, който съществува вътре в компанията и не зависи от външни фактори.
* След като въпреки всичко решението за пускането на Slates е взето следва да се реши към коя потребителска група да насочат модела. Мениджърите трябва да вземат решение, съобразено с външни фактори, които те не могат да управляват.
* След като се спират на варианта да пуснат съвършено нова линия панталони на пазара мениджърския екип се изправя пред нови проблеми - избор на "лейбъл" - име и лого. Наети са множество експерти, но въпреки това пускането на новия модел е изправено пред риска да не се осъществи след като става ясно, че Microsoft са на път да пуснат Интернет списание със същото име - Slates. Решението как да постъпят идва вътре в компанията. Проблемът може да бъде решен само от тях предвид факта, че именно в компанията е грешката да не патентоват името на време. Решавайки проблема с името води до следващия етап на вземане на решение къде да е позиционирано логото и какъв да бъде производственият процес. Рационалното решение логото да е скрито е според мен е по-добрия вариант. Купилият си панталони с марката Slates не е нужно да е ходеща мостра на джинсите. Ако в началото за самия Леви Щраус е било необходимо златотърсачите да виждат от далеч марката Dockers, за да си закупят същите, новата линия не се нуждае от подобно решение.
* Решението да се увеличи съдържанието на вълна с 10% е решение на благоприятна възможност - вдигаш качеството не вдигаш цената - което обаче съвсем естествено води до проблеми. Благодарение на адекватното и ефективно приложените решения, те успели да се възползват от благоприятната възможност.
* Новаторското решение на компанията за изработването на закачалки е добра идея. Творческите решения изискват много време (за събиране на информация, за обработване на варианти и тяхното колективно обсъждане), с което "Levi Strauss" не разполагат, което съчетано пък с липсата им на опит в тази насока и заетостта на мениджърите, дава пример за недобре взето управленско решение, поради липса на предварителна подготовка и недостатъчното време.

2. Как биха могли да се използват в описания пример рационални, логични и интуитивни решения?

Управленските решения се делят на три вида според подхода на взимането им:
* Рационални - основани на обективен аналитичен процес. Смятани за най-правилните, при тях информацията се анализира подробно. Както казах по горе - разработването на нова линия мъжки панталони рационално решение, базирано на подробния анализ от страна на мениджърите на пазара. Логото, позиционирането, копчетата - това също са примери за рационално решение.
* Интуитивни - не се прави анализ на ситуацията, а се взимат, защото ръководителя смята, че това е най-правилното решение. Тези решения не винаги са правилни, но е трудно да обясниш на ръководството, че "върши глупости"... Като пример от заданието мога да посоча решението за закачалките. Да, интересна маркетингова стратегия - но няма нито време, нито обучени кадри.
* Решения, основани на съждения (логични) - те се основават на придобития опит от предишни маркетингови кампании и са голяма част от взетите решения. Недостатъкът е, че могат да се пропуснат алтернативни решения, които да се окажат по-печеливши.

3. Как бихте охарактеризирали условията, в които се вземат решенията относно разработването на новата линия джинси Slates: определеност, риск или неопределеност?

Мениджърите вземат решение така, че да бъдат осъществени определени цели. Понякога с вземането на дадено решение постигането на тези цели е осигурено . За жалост, повечето от управленските решения трябва да се вземат в моменти, когато е трудно да се подскаже бъдещето. Разликата в тези решения е в количеството информация, която мениджърът трябва да има на разположение, и в степента на доверяване в полезността на тази информация за изясняване на бъдещето. Степента на информираност е процеса на вземане на решение определя следните условия: сигурност, риск и неопределеност.
* Определеност - резултатът е известен предварително. В такава ситуация е взето решението за изцяло новата линия джинси. Мениджърите знаят, че тепърва ще трябва да доказват качество, за което трябва много добра маркетингова стратегия и интригуващо лого.
* Риск - резултатът е известен, но с определена вероятност. Мениджърите са сигурни, че ще бъде направена невероятна рекламна експозиция, но няма данни как ще бъде приета от потребителите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Новата модна линия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.