Нови видове двигатели


Категория на документа: Други


Университет за национално и световно стопанство
Факултет: Икономика на инфраструктура

КУРСОВ ПРОЕКТ
По икономика на транспорта
Тема: "Нови видове двигатели"

Съдържание:

1. Цел на работа;
2. Увод;
3. Volvo FE Хибридът;
4. DAF LF Hybrid;
5. Volvo FM метан-дизел;
6. Технология bluetec;
7. Водородни технологии в автомобилостроенето
8. Литература.

Цел на работа
Да се опише измерванията, направени от правителството и компаниите за намаляване на емисиите. А също така да разгледа алтернативни енергийни източници и тяхното използване.

Увод;

Опазването на околната среда е един от основните проблеми на човечеството днес, заемащ особено място в съвременното бързо променящо се общество. Нарушената хармония във връзката "човек - природа" е подчинена на процесите на глобализация. Негативното въздействие на разнообразните човешки дейности върху природата става все по интензивно, като в повечето случаи икономическите интереси изместват на по заден план въпросите за опазването и възпроизводството на природните ресурси и съхраняването на биологичното разнообразие. От друга страна антропогенния фактор води не само до увреждане или унищожаване на основни елементи от екосистемата, но също и до пряко негативно въздействие върху живота и здравето на хората.

Всеки автомобил е потенциален източник на вредни газове. В големите градове това е основен проблем, породен от голямата концентрация на превозни средства, който се решава чрез създаване и приемане на закони за вредните емисии (Европейските стандарти за емисии). Това са закони, които поставят изисквания пред автомобилните производители за количеството емисии, които отделят произвежданите от тях автомобили. Това налага различни промени в двигателите, ауспух системите (катализатори) и тн..

Основните вредни емисии от автомобилите са:
Азотни оксиди NОХ;
Въглероден диоксид СО2;
Въглеводороди;
Водни изпарения.
Европейските стандарти за емисии.

Volvo FE Хибридът.

Хибридът Volvo FE, първият паралелен хибрид от Volvo Trucks, разработен за общо тегло до 26 тона. Техниката намалява разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид с до 30%. И прави товарния автомобил много по-тих. Това е идеалното решение за дистрибуция и унищожаване на отпадъците в градските зони. Енергийната ефективност намалява въздействието върху околната среда
Нивата на шума при ускоряване и при работа на празен ход са намалени с 50%. Емисиите на въглероден диоксид са по-ниски с до 30%. Емисиите на частици и на азотни окиси също са намалени.

Като се вземат предвид икономическите условия, надеждността и грижата за околната среда, свързани с експлоатацията, паралелният хибрид доказа, че представлява много реалистична възможност.

Системата се състои от 7-литров дизелов двигател на Volvo и от трансмисия I-Shift с автоматична смяна на предавките.

Между двигателя и скоростната кутия има електромотор. Двата източника на енергия работят със същия карданен вал през скоростната кутия към двигателните колела.

Силовата линия
Силовата линия се състои от дизелов двигател (D), съединител, скоростна кутия I-Shift (I) и електроприводната система, MDS (G). MDS представлява електродвигател с постоянни магнити, който действа и като генератор.
В системата са включени и преобразовател на енергия (E) и батерии (B). Сърцето на системата е блокът за управление Powertrain (PMU). Той управлява входното и изходното свързване на електрическото захранване и дизеловия двигател, стратегиите за смяна на скоростите и зареждането.

1. При потегляне от спряло положение, задвижването се осигурява от електромотора (E/G), като по този начин се осигурява голям въртящ момент още от началото.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нови видове двигатели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.