Новият свят на ценообразуването


Категория на документа: ДругиОпределянето на цената чрез провеждане на търг (аукцион) съдържа в основата си потребителското търсене, тъй като потребителите чрез наддаване в определен времеви отрязък определят крайната цена на предлагания продукт. Прехвърлянето на този класически механизъм на електронна платформа елиминира изискването за едновременно присъствие на едно и също място на всички участници. Силното бизнес развитие на сайтове като Ebay.com показва големия потенциал на аукциона в търговията на широк набор от продукти.

Методите на ценообразуване на основата на конкуренцията получават своето технологично развитие в лицето на "персонализираната ценова листа". Чрез обработка на скоростно получаваната информация относно конкуренти и потребителски нагласи компаниите са в състояние да актуализират продуктовите си предложения на ниво клиент.

Независимо от метода, който обогатяват, иновациите в ценообразуването, породени от усъвършенстването на електронната търговия, увеличават интензивността на информационния обмен между продавачи и купувачи и дават нов тласък в търговията на множество продукти. Може би най-ясно забележим е ефекта върху търговията на транспортни и туристически услуги. В днешно време е трудно да си представим покупката на самолетен билет без използването на интернет. Авиокомпаниите прилагат динамично ценообразуване като предлагат отстъпки от ограничен брой от билетите си за дадена дестинация в зависимост от отдалечеността на ползването на услугата във времето от момента на покупка. Създаването на т.нар. "low cost" авиокомпании дава възможност на потребителя сам да определи крайната цена на получения продукт добавяйки или премахвайки допълнителни услуги и "екстри" в момента на покупката. Динамичното ценообразуване дава възможност на транспортните компании да оптимизират употребата на ресурсите си намалявайки цените за услугите си в ненатоварени моменти от време до нива покриващи пределните разходи за предоставяне на продукта си. Споменатият подход се използва и в туристическия бизнес, където компаниите изготвят и разпространяват по електронен път до потребителите ценови листи, съдържащи намалени пакетни цени за услугите си извън активния сезон.

Огромният обем от търговска информация в световната мрежа и високото ниво на потребителска осведоменост изисква прецизна сегментация на пазарите включително и от ценова гледна точка. Инвестициите в проучвания относно потребителските нагласи и очаквания относно цената на даден продукт се превръщат в задължителен елемент на маркетинговия микс.

Използвана литература:

1.Класова С, Цените в системата на маркетинга, Университетско издателство стопанство.
2.http://www.marketing.bg
3. http://eprints.nbu.bg/1361/1/35_Cenata%20kato%20obektivna%20ikonomicheska%20kategoriq.pdf

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Новият свят на ценообразуването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.