Обединителна църква (на Муун)


Категория на документа: Други


Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
Православен Богословски факултет

Реферат

Тема: Обединителна църква (на Муун)

Гр.Велико Търново Изготвил: Кристина Дикова
30.11.2013г. Факултетен №:0606 - ПБ

Основател на Обединителна църква е Сан Мюнг Муун, роден през 1920 г. в Корея. Родителите му приемат презвитерианството и по този начин в неговото религиозно учение се смесва местната корейска с християнската религия.

На 16 години, след дълги молитви в планината по време на великденските пости, му се явил Христос, за да му предаде наставленията си. Той казал на Муун, че е призван за велико служение и че с негова помощ ще изпълни задачата, която не успял да постигне преди 2000 години - да постигне и физическо избавление на хората чрез връщане на Райската градина на земята. Муун поема отговорността и започва да се готви за своята мисия. За тази цел през 1941г. той отива да учи в Япония. След връщането му от там през 1943г. неговите мистични откровения се засилват. Започва да твърди, че в близко време ще се появи нов Месия, който щял да бъде кореец. Според собствените му твърдения, над 20 години той се борил с всички сатанински сили и ги побеждава духовно и физически. От този момент той станал "абсолютния победител на Небето и Земята..., на когото се е поклонил целия свят."

През 1954г. Муун основава своя църква в Сеул, която се нарича "Асоциация на Светия Дух за обединение на световното християнство". Учението на Муун е отразено най - пълно в книгата му "Божествения принцип", която издава през 1957г. В основата на това учение стои тълкуването на Библията по нов начин. Всъщност то е смесица от шаманизъм, будизъм, неоконфуцианство и християнство. Върху учението на Муун оказва силно влияние и вярата в Корея, че месията ще дойде от Корея, която е предопределена да бъде вторият Израил. Официално обаче Муун твърди, че се опитва да обедини световните религии на базата на общите принципи, залегнали в тях.

Според Муун Бог е вечна енергия, разделена на мъжко и женско начало. Той е сътворил Земята и е създал Адам и Ева, защото е искал чрез създаването на съвършено човешко семейство да създаде Царството небесно на Земята. Той е дал благословията човек да господства над всички негови творения на Земята. Според плановете на Бог, Адам и Ева е трябвало първоначално да се усъвършенстват, така че да бъдат единни с него и той да се намира постоянно в техните мисли и постъпки. Едва след това е трябвало да станат мъж и жена, живеещи във вечна любов. Създавайки идеалното семейство, те ще родят съвършени деца. Това ще позволи да се създаде истинско общество, истински народ и истински свят. Ева обаче се "събира" с първия ангел на Бога - Луцифер, и извършва с него "духовно грехопадение". Ева се "събира" след това с Адам и извършват физическо грехопадение, при което греховността на Луцифер се предава на техните деца. Това е причината те да бъдат несъвършени и хората да попадат под влиянието на Луцифер, превърнал се в сатаната. За да спаси човечеството от греха и за да възстанови своя първоначален замисъл, Бог изпраща сред хората "втори Адам" - Месията, който трябвало да си намери "съвършена съпруга", за да родят "съвършени деца" и да създадат "съвършено човечество". Този "втори Адам" е Исус Христос, който не е Божи син, а усъвършенстван човек, без първороден грях. Бог изпраща Месията сред еврейския народ, но евреите не познават Месията. За това голяма вина има Йоан Кръстител, който бил изпратен съгласно пророчеството на Стария Завет с мисията на Илия, за да потвърди, че Исус е Месията. Той обаче отрича това и тогава еврейският народ разпъва Исус. Разпятието на Христос е тежка грешка. Това не е била волята на Бога. Затова и Христос не искал да умре на кръста. Той е трябвало да бъде приет от евреите, да намери годеницата си сред тях и двамата да възстановят мисията на Адам и Ева. Самият Христос, преди смъртта си, разбирайки че не е успял да изпълни мисията си, пророкува, че ще има Второ пришествие и Месията ще се върне още веднъж на Земята.

Смъртта и възкресяването на Исус дава възможност на хората да се спасят в духовно отношение. Те не успяват да се спасят обаче физически, тъй като телата им били все още свързани с първородния грях на Адам и Ева. Трябва да дойде втори Месия, който да освободи човечеството от физическото грехопадение и да постигне плановете на Бог. Този втори Месия е самият Муун - Истинския баща. Той е съвършен и затова е "третия Адам". Според Муун съпругата му също е съвършена и двамата "Истински родители" образуват съвършеното семейство, предопределено да спаси физически човечеството. Техните деца също са съвършени. Те са първите "безгрешни деца на Месията". За да се създаде съвършеното човечество, Муун и съпругата му започват да организират масови сватбени церемонии на своите последователи като твърдят, че това ги освобождава от първородния грях и че техните деца ще бъдат вече безгрешни. Муун организира и ръководи едновременно провеждащи се сватбени церемонии на хиляди свои млади последователи. Част от двойките дори самият той избира по снимки и автобиографии, които му се изпращат.

Дейността на църквата му се развива на три нива:
1. Изграждане на идеалните личности под ръководстовото на Муун, чрез спазването на неговата религия и получаване на неговата "благословия".
2. Изграждане на идеални семейства от бракосъчетаването на идеалните личности.
3. Изграждане на идеална държава от идеални семейства и идеални личности под ръководството на Муун.

Муун има разработена много подробна система за привличане на последователи. Предпочитанията му са към обработката на млади хора, които учат и са откъснати от семейната среда. Те биват привличани с идеите за изграждането на ново, хуманно общество, в което всички народи ще бъдат обединени от една вяра. Освен това има програма за социално слаби хора, алкохолици и наркомани.

Кандидатите биват канени на лекции или семинари, на които са обграждани с изключително внимание и получават предложения за съвместни дву - тридневни, а след това и седемдневни лагери. Там им се връчва голямо количество подбрана литература. Целта е новопосветените да пожелаят да участват в 21 - дневен семинар и да встъпят в "семейството" като се преселят в комуните, центровете и общините на движението. Там психическата обработка продължава, но тя е вече много по - целенасочена и ефективна. Използват се и такива методи като ограничаване на съня, некалорична храна, внушаване на чувство за вина и страх. Целта е да приемат Муун и съпругата му като истинските родители и да стигнат до идеята, че вън от комуната е невъзможно да се живее, и че трябва да се изпълнява безпрекословно волята на "Татко Муун". Новоповярвалите се изпращат по групи, в продължение на три години и половина, да събират средства за мисията. За целта те са ангажирани с продажбата на различни сувенири, книги, цветя, бонбони с "благотворителна цел" и всичко спечелено са длъжни да предават на организацията. Събирането на средства за църквата се представя като "форма на медитиране". След "събиране на средства", муунистите започват да се занимават с мисионерска дейност, т.е. с привличане на нови членове в църквата. Членовете на сектата се подчиняват на строга дисциплина. Те имат свои ритуали, годишни празници и церемонии, заимствани от корейските народни вярвания и свързвани с живота на семейство Муун. Провеждат се ежедневни молитвени събрания, а всяка неделя в 11 часа - богослужения, на които присъстващите отправят специален обет, който благославя Муун.

Муун не смята себе си само за религиозен водач. Неговата амбиция е да се изявява и като обединител на човечеството. Всъщност неговия стремеж към световно господство е неприкрит и категоричен: "Бог живее в мен...Целият свят е в мен. Аз ще завоювам и подчиня света." Освен това и стремежът му към богатство е огромен: "Месията трябва да бъде най - богатият. Докато той не владее напълно земните дела, нито Бог, нито Месията могат да бъдат щастливи."

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обединителна църква (на Муун) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.