Обемни хидропневмо машини


Категория на документа: ДругиТехнически университет - Габрово

Курсов проект

Дисциплина: Обемни хидравлични и пневматични машини

Тема: Аксиално - бутална хидромашина (мотор) с наклонен блок

Студент :
спец: ХПТ
Фак. N:

Проверил: доц.Христо Славчев
Пресмятане и проектиране на аксиално - бутален хидромотор с наклонен блок

1. Изходни дани за оразмеряване:

1. Работен обем - q = 40x10-6 m3
2. Рабтно налягане - p = 10 MPa
3. Обороти - n = 500 min -1

2. Избор на вариант на разработка. Устройство и действие.

АБМ - регулируема с наклонен блок. Тя включва задвижващия вал - 1, лагеруващ в лагерите - 2 и 3. Цилиндровия блок лежи върху сферичен разпределител - 8 и централна ос - 7. Оста влиза в сферично гнездо - 5, във фланеца на вала и бронзова втулка - 9. В цилиндрите 11 са поставени бутала - 12, свързани с вала чрез буталните пръсти - 13 чрез сферични глави. Пластините - 14 прикрепват сферичните глави към вала - 1. Разпределителят - 8 е закрепен към капака - 10. Притискането на цилиндровия блок - 11 към разпределителя - 8 става чрез еластични пружини пръстени - 6. Въртящия възел е поставен в корпус - 4.

Действието на хидромотора е следното. Въртенето на вала се предава чрез буталните пръти - 13 на буталата - 12. Едновременно буталните пръти се допират до конусните повърхности на буталата - 12 и въвеждат във въртене цилиндровия блок. Когато има наклон между осите на вала и оста на цилиндровия блок, при въртенето на вала плунжерите извършват постъпателно - възвратно движение, при което става засмукване и нагнитяване на работната течност

3. Хидравлияно оразмеряване
Определяне на теотетичен дебит.
Qt = q.n = 40x10 -6.500 = 20,000x10-6 (m3/min)
Определяне на деиствителен дебит.
Qd = Qt.ȵоб = 20,000x10-6 .0,95 = 19,000x10-6 (m3/min)
ȵоб = 0,95 - Обемен К.П.Д.
Приема се: z = 7, където z - брой бутала.
Определяне на ъглова стъпка:
α = = = 5104'
За ъгъл на наклона на блока се приема = 510 4'
4. Конструктивно оразмеряване.
Определяне диаметъра на буталата:
d = = 35mm
Приема се: d = 35 mm
Където:
q = 40 x 10 -6
z - брой бутала

= 20 0
α = = 51 04'
Определяне дължината на буталото.
Lб = (2,5...5).d = 2,5.35 = 87 mm
Определяне хода на буталотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обемни хидропневмо машини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.