Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката


Категория на документа: ДругиБизнес политиката може да се разглежда от 3 гледни точки:

* От гл. т. на управлението - Бизнес политиката трябва да анализира и проектира 2 групи въпроси:

I група - Обект
II група - Инструментариум
Информация за икономиката на предприятието
Достигнато равнище
Счетоводство
Рискови фактори: - финансов риск

- производствен риск бизнес риск

- търговски риск
Финанси
Методи за развитие: - статични

- динамични

- вариантни
Маркетинг
Информация


От гледна точка на мениджмънта по-значимата група въпроси е 2-рата.

* От гл. т. на входа и изхода - Всяка бизнес организация има вход и изход. Целта на бизнес политиката е да минимизира входа и да максимизира изхода (резултата).

- Показатели за максимизация:

- обем продажби;

- чист доход (печалба);

- EBITDA - чист доход преди данъци, лихви и амортизация;

- пазарна оценка на капитала;

- цена на 1 акция (при АД).

В основата на тези 5 показателя стои една от основните релации в бизнес политиката, а именно ЧИСТИЯТ ДОХОД = СЪВКУПНИ ПРИХОДИ - СЪВКУПНИ РАЗХОДИ.

* От гл. т. на връзките/процесите в икономиката на предприятието:

- счетоводство - бюджет;

- икономика - операции;

- технологии - разходи;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обхват, елементи и основни релации в бизнес политиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.