Обработка на анкета


Категория на документа: Други
ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКО
ИЗСЛЕДВАНЕ ЧРЕЗ МЕТОДА "АНКЕТА"

ТЕМА: ИМА ЛИ НИСКА РАЖДАЕМОСТ В БЪЛГАРИЯ

Изготвил: Нехиде Ибрям Проверил:.....................
Фак. № 51252431 /гл.ас. д-р Ирина Тодорова/
II Курс
Специалност: Социален мениджмънт
Дисциплина: МСИ

гр.Варна
2013г.

1. Цел: Анкетата цели да проучи има ли ниска раждаемост в България.
2. Задачи: Да се проведе изследване на общественото мнение.
3. Метод: За да се проведе изследването е използван метода "Анкета". Анкетата се състои от 19 въпроса, 3 от които са отворени и 16 са с един избираем отговор.
4. Изследвани лица - 10 човека.
5. Анализ на резултатите:

С първия въпрос целим да проучим какви населени места обитават изследваните лица:

1. Въпрос:
В какво населено място живеете?
Общ брой отговорили
Общ брой отговорили в %
а) село
б) малък град - общински
в) голям град - областен
1
0
9
10 %
0 %
90 %
табл.1

Извод: Данните в табл.1 сочат, че 90 % от анкетираните живеят в големи градове, а 10 % са жители на село.

С втория въпрос целим да проучим в какви жилища живеят анкетираните лица:

2. Въпрос:
В какво жилище живеете?
Общ брой отговорили
Общ брой отговорили в %
а) собствено
б) под наем
в) на родители
г) общинскоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обработка на анкета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.