Обща характеристика на автоматичните системи и техните елементи


Категория на документа: Други


(30)

При сравняване на изразите (30) и (10) се вижда, че на диференциалното уравнение в общ вид съответства дробно-рационална предавателна функция. Числителят е сума от коефициентите в дясната страна на диференциалното уравнение, умножени с оператора , повдигнат на съответна степен. Знаменателят е свързан аналогично с коефициентите в лявата страна на уравнението. Той се нарича характеристичен полином . Приравнен на нула се нарича характеристично уравнение и съвпада с характеристичното уравнение на диференциалното уравнение (10).

Условието за физическа реализуемост на диференциалното уравнение тук означава, че степента на полинома в числителя на предавателната функция не може да надвишава степента на полинома в знаменателя (характеристичния полином).

Въпреки, че предавателната функция е дефинирана чрез изображения на сигнали (на входната и изходната величини), както се вижда от израза (30),тя не зависи от тях, а от параметрите на системата (звеното), т.е. предавателната функция е модел на системата, а не на сигналите.

За илюстрация предавателната функция от Пример1 е:

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща характеристика на автоматичните системи и техните елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.