Обществено мнение: специфика, характеристики, значение


Категория на документа: Други


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
СОФИЯ

Факултет по журналистика и масова комуникация
Специалност Връзки с обществеността

КУРСОВА РАБОТА
по
"Теория и история на връзките с обществеността"

на тема

Обществено мнение: специфика, характеристики, значение

София - 2012 г.

Обществено мнение: специфика, характеристики, значение

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение 3

2. PR + Психология = моделирано обществено мнение 3

3. Поддържане на положително обществено мнение 6

4. Създаване на обществено мнение 8

5. Извод 10

6. Използвана литература 11

2
Обществено мнение: специфика, характеристики, значение

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Общественото мнение представлява сборни, колективни възгледи на обществото по даден въпрос или проблем. Тези проблеми трябва да са социално значими, за да провокират появата му, а най-честият носител на общественото мнение са определени големи социални групи (например учители, студенти, пенсионери и др.).

Няма нищо по-късо от обществената памет, обаче. Затова е необходимо поддържането на положителното обществено мнение по отношение на желаните от нас теми. За тази цел на помощ се появява PR. Пиармените подготвят и разпространяват разнообразен репертоар от т.нар. едностранни послания. Наименованието им подсказва, че те съдържат само едностранчива (положителна) информация за обекта на общественото мнение.

Общественото мнение е податливо на рационални, но и емоционални предпочитания, които от своя страна също могат да бъдат развивани от РR отдела на дадена институция. Трябва да се отбележи обаче, че общественото мнение се появява тогава, когато е възникнал проблем, който вълнува публиките. Ако става въпрос за техни жизненоважни интереси, това неминуемо води до изграждане на обществено мнение.

2. PR + ПСИХОЛОГИЯ = МОДЕЛИРАНО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ

В българската теория и практика се срещат две понятия, свързани с обработването на общественото мнение - Връзки с обществеността и PR.

3

Обществено мнение: специфика, характеристики, значение
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обществено мнение: специфика, характеристики, значение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.