Обществено мнение: специфика, характеристики, значение


Категория на документа: Други


Вниманието на публиката е от критично значение за целия процес на повлияване. Характерна за етапа "привличане на вниманието" е защитната реакция на всеки индивид от публиката срещу неизвестното: "Защо трябва да се интересувам от това?" Тази реакция се обяснява с интензивното развитие на социално-икономическите процеси в съвременното общество, което има за последица информационно претоварване на гражданите - т. нар. инфо-стрес.

Засилва се тенденцията към селективно внимание, абстрахиране от всяка информация, която на пръв поглед изглежда ирелевантна, несвързана с личните или обществените интереси на отделния индивид. Следователно не страхът от темата, а от загубата на време и на психична енергия са първата

8
Обществено мнение: специфика, характеристики, значение

преграда, която комуникаторът трябва да отстрани. Практиката е наситена с модели за привличане на вниманието на публиката, които са разположени в широк диапазон - от наглед безобидни "шумотевици" до все повече предпочитаните сензации и скандали. Но и най-шумната заявка за внимание се разминава с публиката, ако не съдържа потенциал за превръщане на мимолетното внимание в траен и интензивен интерес. Той възниква само при условие, че комуникаторът апелира към личната заинтересованост на всеки индивид от целевата публика.

Дискусията е един от най-продуктивните подходи за предизвикване на внимание и траен интерес. В много случаи тя естествено следва от възраженията на опоненти срещу заявката за внимание на даден комуникатор. При липса на опоненти, или при забавена ответна реакция от тяхна страна, комуникаторът има добра възможност да инсценира дискусия. За бърз и голям обхват на публиката се използват множество комуникационни канали и носители - дискусионни предавания в електронни медии, изказвания на граждани по открити телефони в телевизионни и радиопредавания, управление на слухове, разнопосочни интервюта в печата. Чрез тях комуникаторът доминира, а подставените опоненти губят позиции. Това е начало на позиционирането - целевата публика сваля бариерите срещу новата информация.

Дискусията е подходящ похват и за отработването на етапа желание. Нейното протичане престава да е шумно и скандално, а е по-скоро умерено, за да вдъхва доверие. Печели този комуникатор, който отправя уверени и лесно разбираеми послания - често въпреки или на фона на нервната, макар и сериозна аргументация на противника (бил той действителен или подставен). По съдържанието си посланията му може да са насочени към разума, пропагандно да излагат само изгодната за него част от информацията. Много по-често обаче масовата публика бива облъчвана с послания, които събуждат емоционални

9

Обществено мнение: специфика, характеристики, значение

желания и ирационални стремежи. Но и най-многобройната част от публиката трябва да има усещане за рационална убеденост, даже ако емоционално свързала темата със свои схеми и стереотипи под влияние на популисткия подход на харизматичен комуникатор.

5. ИЗВОД

Една от най-ярките особености на общественото мнение, които го правят феномен, е отношението на публиката към средствата за постигане на заветните цели. Обединени от ценностите си, повярвали на лидерите, хората стават лекомислено небрежни именно по отношение на средствата. От една страна, вярата, че привлекателните цели са лесно постижими, не допуска съмнението, че ще са свързани със загуби и лишения. От друга страна, важността на целите прави средствата да изглеждат приемлива, ако не и пренебрежимо малка цена за постигането им.

Затова общественото мнение е директно свързано с успеха. Пораждането на интерес към определен проблем, неутрализирането на негативното обществено мнение и стабилизирането на благоприятното такова са ключови задачи пред пиармените. Спокойно можем да кажем, че начините за изпълнението им са едно изкуство, което процъфтява благодарение на несъвършенствата на човешкото съзнание.

10
Обществено мнение: специфика, характеристики, значение

6. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Райков, Здр. PR. Технологията на успеха. С.,2003 г.
2. Райков, Здр. Креативната комуникация. С., 2010 г.
3. Райков, Здр. Вино за здраве. С., 2006 г.
4. Липман, У. Общественото мнение. С., 2001 г.
5. Десев, Л. Речник по психология. С., 1999 г.

11

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обществено мнение: специфика, характеристики, значение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.