Общи сведения за софтуерното инженерство


Категория на документа: Други


1
Общи сведения за софтуерното инженерство
Оределение - това е структуриран, дисциплиниран подход към приложението на компютърните науки за организиране, проектиране, реализация, документиране и поддръжка на прогр. продукт. Този подход се прилага в съответствие със съществуващи ресурсни ограничения (комп., времеви, финансови и човешки ресурси) с използването на инструментални средства (tools) за автоматизиране труда на разработчика.
Основни етапи (фази) в %, общите разходи при разработка на софтуер:
- анализ и проектиране - 16% ;
- реализация (кодиране) - 8% ;
- тестване - 16% ;
- адаптация - 12% ;
- усъвършенстване - 36% ;
- корекция - 12% .

Именно тези фази заедно с осигуряването на високо качество на софтуера са предмет на изучаване в дисциплината СИ. Ръстът в търсенето на качествен и оригинален софтуер е следствие от поевтиняването, повишаването на надеждността и увелич. на обема на производството на комп. сист. и мрежи. Тяхното нарастващо въздейсвие в/у благосъст. на човека и обществото като цяло предявява няколко важни изисквания към софт инж, а именно:
- проверяемост ;
- защитеност ;
- надеждност.
Цел:
Тези изисквания за повишаване на разработването и поддръжката обуславят целите на софт. продукти (инж.). Тези цели са разнообразни и зависят от предназн .
Деф. се такава обща цел или критерии, която би довела до удовлетворяване на тези изисквания в опр. аспект.
Предметната област софт инж е доста сложна, много аспектна и някои от изискванията са противоречиви. Високата производит на труда на разработката на софт е в противоречие с надеждността на разр. на софтуер.
Илюстраци на противоречия м/у целите или критериите с провален експеримент с 5 екипа от програмисти с едно и също задание но с различни цели:

Оценки (1-най-лоша, 5-най-добра)
цел на екипа
-да се оптимизира
разх на труд
бр опер
обмен памет
четл на проекта
ясн на резулт
разходи на труд
1
4
4
5
3
брой оператори
2-3
1
2
3
5
обмен памет
5
2
1
4
4
четливост на проекта
4
3
3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общи сведения за софтуерното инженерство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.