Общо езикознание


Категория на документа: Други


KONSTANTIN
PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ


К У Р С О В А Р А Б О Т А

По

УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Изготвил:Емилия Богомилова
спец. Българска филология I курс

Фак. № 1210010103

гр. Шумен - 2012

1. ОБЩО И ЧАСТНО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Общо езикознание - теорична наука,която се занимава с основните същности и закономерностни черти,които са присъщи на всеки отделен език.

Частно езикознание - занимава се с даден етноезик или група етноезици: българистика, германистика, славистика, румънистика и др.

****************************

2. КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ - те са съхранени в голямо количество писмени текстове и са подробно описани:

- санскрит

- иврит

- старогръцки

- латински

- старобългарски

******************************

3. МЕЖДУНАРОДНИ ЕЗИЦИ - етноезици, които по някакъв начин са излезли извън територията на собствената си езикова общност и са започнали масово да се употребяват и от членовете на други езикови общности:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общо езикознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.