Общо езикознание


Категория на документа: Други- английски

- немски

- френски

- руски

- испански

- китайски

***********************************

4. ОТМРЕЛИ, МЪРТВИ, ЖИВИ ЕЗИЦИ

4.1 Отмрели - езици, които в миналото са съществували, но днес не са запазени:

илирийският

дакийският

словински

полабски

американски индиански езици

4.2 Мъртви - езики, които не се говорят от никоя съвременна езикова общност, но са запазени в писмен вид:

- шумерският

- етруският

- латинският

- старобългарският
- старогръцкият

4.3 Живи езици - всеки един език е жив дотогава,докато упражнява комуникативна функция (говори се)

************************************

5.БИЛИНГВИЗЪМ - владеене и използване на два езика от даден индивид или от дадена общност, съвместното функциониране на две езикови системив говорното общуване:

5.1Индивидуален билингвизъм - присъщ на един или няколко членове на езиковата общност

5.2Групов билингвизъм - характерен за представителите на дадена социална група

5.3 Масов билингвизъм - присъщ на цяла общност или на мнозинството на нейните членовеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общо езикознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.