Оценка на дизайна на обект от луксозното хотелиерство


Категория на документа: Други


Луксозен дизайн и мода в туризма

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Оценка на дизайна на обект от луксозното хотелиерство

Днешните хотели отразяват начина, по който днес хората, живеят, пътуват, правят бизнес, организират живота си и комуникират. Хотелиерството представлява предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани средства за подслон и места за настаняване. Средствата за подслон са хотелите, мотелите,вилните и туристическите селища, а местата за настаняване - пансионите, почивните станции, семейните хотели, самостоятелните стаи, вилите, бунгалата, къщите, къмпингите и туристическите хижи. Следователно като показатели за оценка на хотелиерския дизайн бихме могли да определим външното и вътрешното оформление на всички видове средства за подслон и места за настаняване. Това създава изключително голямо разнообразие от дизайнерски решения, които като цяло се отличават със своята уникалност и индивидуално изпълнение. Друг изключително важен показател, който не трябва да забравяме е и местоположението на туристическия обект. Решението на местоположението е най - важният момент в историята на всеки туристически обект и грешката при този етап се заплаща много скъпо. При изборът на местоположение са нужни много внимание, време и средства, за да се открие подходящото място.

В настоящата курсова работа ще разгледам по - подробно показателите за оценката на дизайна на луксозните хотели, а именно местоположението на обекта и неговото вътрешно и външно оформление.

Местоположение на туристическия обект

Изборът за място за построяване на туристическия обект трябва да бъде съобразен с неговото предназначение, достъпност на мястото, обичайните начини за предвижване и паркиране, видимостта, достъпа за доставка и разходите за придобиване на мястото. Не трябва да се забравя, че първото решение, което вземат туристите при избора си, е по отношение на местоположението. Особено внимание заслужава предназначението на обекта и неговата категория. От изключително значение е също така и достъпността на мястото. Преценява се дали е удобно да се достигне до обекта пеша или с автомобилен транспорт. Има ли наблизо спирки на обществения транспорт, на колко минути минават транспортните средства, каква е пътната мрежа около хотела - състояние, допустима скорост, задръствания. От значение също са и наличието на паркингови места, лесния достъп до тях и осветеността им вечер. Друго важно изискване е видимостта. Местата, които имат по - добра видимост, подсъзнателно създават усещането за чистота и приветливост и естествено увеличават броя на клиентите, които ги посещават.

При разрастване на бизнеса местоположението предлага възможности за увеличаване на капацитета на туристическия обект. Освен това иборът на местоположението води до редица решения относно тематичната насоченост на обекта, ценовото равнище, начина на обслужване, качеството и асортиментната структура на предлаганите продукти и услуги.

Дизайнът е съществен компонент от всяко успешно проектиране и изграждане на обектите за туризъм. Като вид творчество дизайнът е сред основните дейности, които предопределят постигането на пазарен успех. Естетиката в заобикалящата среда създава в туриста не само чувство за комфорт и наслада за окото, но и притежава възпитаваща функция, която има за цел да наложи свои критерии за красота и уют. Дизайнът има своето значение и за предприемачите в туризма. Създаването на естетизираната среда е свързано със значителни първоначални инвестиции, което затруднява навлизането на турстическия пазар. Поддържането на привлекателността на средата също изисква средства, необходими за нормалното функциониране на обектите в сферата на турзима. Всичко това предопределя необходимостта от ресурси, което е ограничаващ фактор за субектите в туризма. Проектирането и изграждането на усъвършенствана материална среда, която да удовлетворява потенциалните туристи, привлича в по - висока степен потребителите от целевия сегмент и се свързва с платежоспособното търсене. Туристите не очакват да получат евтин туристически продукт в естетически издържана предметна среда, както и не са склонни да плащат допълнително за обстановка, неотоговаряща на техните критерии за красота. Това означава, че допълнителните разходи, свързани с изграждането и поддръжката на привлекателен външен и вътрешен дизайн в туризма, намират възвращаемост чрез увеличаване на цената на туристическия продукт и привличане на платежоспособен потребителски сегмент.

Външен дизайн на туристически обекти

Външната материална среда в туризма, наречена още екстериор, разкрива естеството на бизнеса и привлича клиенти. Дизайнът на екстериора в туризма включваархитектурно - строителното решение на сградата на съответния туристически обект и всичките му прилежащи дизайнерски решения, като фасада, фирмен надпис, осветление, вход и околното пространство. Околното пространство от своя страна обхваща облагородено около обекта пространство, а именно градинки, пейки, алеи, проходи, водни площи, декоративно озеленяване и паркинг.

Екстериорната среда в туризма има за цел да направи достъпен вида на обекта за преминаващите потенциални туристи, да дава информация за оформлението на интериора и качеството на предлаганите услуги. Видът и решението й в значителна степен се определят от местоположението на обекта. Следователно първото решение , което предприемачът в туризма взима, е относно местоположението на обекта, който иска да изгради и след това съобразно него започва същинската част по проектирането и изграждането на туристическия обект.

* Фасада

Един от най - важните елементи при оформлението на екстериора на туристическата сграда е нейната фасада. Фасадните стени на всяка сграда я заграждат и изолират от външното пространство, шума, светлината, топлината и влагата, те представляват границата между обитаващите сградата и природата.

Естетиката на фасадата е един от най - важните моменти от продажбата на туристическия обект. За тази цел тя създава усещания, предизвиква интерес, дава представа за интериора и указания за качеството на предлагане и категорията на обекта.

Оформлението на фасадата в голяма степен се определя от категорията на туристическия обект. За обектите от висока категория например тя изразява изключителност, елегантност и добър вкус. Обикновено се използват витрини, които разкриват голяма част от вътрешното решение на обекта. Туристическите обекти, акцентиращи върху определена националност, наблягат при оформлението на фасадата си върху използването на характерни за съответната страна декорации и графични изображения. За веригите от туристическите обекти е характерно, че разчитат на разпознаването на марката. Поради този факт, използвайки отличителния си стил, обектите се изграждат по идентичен начин нажсякъде по света.

Фасадата е първият елемент от екстериорното решение на туристическите обекти, който съдейства за непосредственото различаване на обекта от конкуренцията и за създаване на незабравим образ в съзнанието на туристите.

* Фирмен надпис

Другата съставна част на екстериора е фирмения надпис, включващ наименованието на обекта, търговски знак на фирмата и декоративни елементи. Те се разполагат хоризонтално над входа и покрива или вертикално до конзолата на входа, респективно на един от ъглите на сградата, и са част от архитектурно - художественото решение на фасадата. Подходящото оформление на фирмения надпис посочва вида на обекта, ценовото равнище, асортимента на предлаганите услуги и основните потребители, които посещават обекта. Дизайнът, формата и цвета на надписа съответстват на екстериорното и интериорното решение на туристическия обект. Един добър фирмен надпис привлича вниманието и стимулира хората към избор на съответниш обект и към посещение. Същевременно той създава уникалност и е символ за качество и стил.

* Прозорците и витрините

Формата и разположението на прзорците и витрините е от голямо значение за внушението на екстериорното оформление, особено когато заемат голяма част от фасадата и представляват цяла стена. Голямата повърхност на стъклената витрина обикновено привлича в по - малка степен вниманието на потенциалните туристи, отколкото малките, декоративни прозорци, а драпираните завеси за незабравимо преживяване.

Видове Прозорци

Вид
Приложение
Прозорци на панти
Отварят се от вътрешната страна; използват се в кухните и обектите с естествена вентилация.
Долно закачване
Подобно на предишните, като намират и приложение в санитарните възли.
Горно закачванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на дизайна на обект от луксозното хотелиерство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.