Оценка на финансови организации


Категория на документа: Други
Магистърска програма
БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ

Оценка на финансови институции

Р Е Ф Е Р А Т

на тема:
"ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ КОМПАНИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРНИ МНОЖИТЕЛИ"
(на примера на МКБ Юнионбанк)

Изготвил:
F номер:

Съдържание
Стр.
I. "МКБ Юнионбанк" АД - Българска непублична финансова институция
3
1. Историческо развитие:
3
2. Структура на "МКБ Юнионбанк"
4
3. Корпоратиерн профил на "МКБ Юнионбанк" АД. Предмет на дейност, акционерна структура и капитал. Органи на управление.
4-5
4. Финансов анализ на "МКБ Юнионбанк"АД
5-6
II. Публични финансови компании - аналози. Информация за подбраните публични финансови компании
7
1. Избор на публични финансови институции - аналози
7
III. Сравнителен анализ на финансовите показатели на оценяваното предприятие с тези на аналозите. Избор на окончателни аналози
8
1. Сравенения на показатели
8
2. Кратко представяне на банките избрани за аналози
8
2.1. "Централна Кооперативна Банка" АД
8
2.2. "Първа инвестиционна банка" АД
9
2.3. "Šiaulių bankas AB"
9
IV. Изчисляване на пазарните множители на аналозите и използването им за оценка на българската финансова компания
10
V. Сравнителен анализ и аналитичен коментар
10-11


С настоящата разработка се цели да се съпостави балансовата стойност на капитала на "МКБ Юнионбанк" АД към 31.12.2011 г.с пазарната й стойност, изчислена чрез използване на аналози към същата дата. С цел да се определи асиметрията между двете стойности към една и съща дата. Също така цел на разработката е и извършване на съпоставка на цената на една акция - по баланс и по оценка.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на финансови организации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.