Оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво за град Бургас


Категория на документа: Други


Национален военен университет
`` Васил Левски ``
Факултет `` Артилерия , ПВО и КИС

Курсова работа по дисциплина
"Кризи и конфликти"

Тема: "Оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво за град Бургас "

Проверил: Разработил:
Доц. д-р. Михаил Начев
Р. Узунов фак. № 1097561

Дата:12.12.2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Изследване на общинската инфраструктура на община Бургас

2. Оценка на обектите, потенциални източници на заплаха

3. Прилагане, преглед и актуализация на плана на общината

4. Финансово осигуряване на плана

5. Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво

1. Изследване на общинската инфраструктура на община Бургас

1.1. Географско положение, граници и големина

Бургас е най-големият град в Югоизточна България, а с неговата площ от 253,644 km² той е и един от най-големите в страната. Според преброяването през 2011 година има население от 200 271 души и е четвъртият по население град в страната. Бургас е най-важният икономически, транспортен, административен и културен център в Югоизточна България. Градът е административен център на едноименната община и област, както и седалище на регионални и национални институции.
Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен в най-западната точка на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Българско Черноморие. Градът е заобиколен от езерата Бургаско, Атанасовското и Мандренското на запад, северозапад и югозапад, а на изток от Черно море. Между Бургаското и Мандренското езеро на височина 209 m се издига връх Върли бряг. Той е и най-високата точка на Бургас. В Бургас се намират две пясъчни коси: Кумлука, разположена между Бургаското езеро и Черно море, която е дълга около 3 km и широка около 1 km; и Атанасковска коса, разположена между Атанасовското езеро и Черно море и дълга около 1 km. В акваторията на бургаския залив се намира черноморският остров Света Анастасия, който също е част от града. Той е отдалечен на 6,5 km от брега и е изграден от вулканични скали. В най-високата си точка е висок 12 метра, а площта му е 0,022 km²

Снимка на централната част на Бургас от космоса.

Община Бургас е разположена в източната част на България, върху площ от 514 362 дка. , което представлява 0.43% от територията на страната. Общински център е град Бургас с географски координати 42 29 с.ш. и 27 29 и.д. На изток Община Бургас граничи с Черно море, на север с Община Поморие, на запад с Община Камено, на северозапад с Община Айтос, на юг с Община Созопол, на югозапад с Община Средец. В границите на общината са включени 14 съставни селища, от които град Бургас, град
Българово и 12 села /от 10.05.2010 г. с. Извор е включено към територията на
Община Бургас/. Отнесена към формалната териториална структура "Черноморско
крайбрежие", площта на Oбщина Бургас представлява 8.1%. По своето географско разположение общината заема значимо място в транспортно - комуникационната система на страната. През територията й преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България.

1.2. Природни условия

> Релеф
Община Бургас като територия заема част от Бургаската низина. Равнинният характер нарелефа е предпоставка за интензивно земеделие, изграждане на качествена комуникационна мрежа и другите инженерно-технически съоръжения за населените места в Общината и особено за гр. Бургас. Причерноморската част от територията на Общината е заета от трите лиманни езера - Бургаско, Атанасовско и Мандренско. Между Бургаското и Мандренското езеро се издигат височините Върли бряг (209 м). В границите на Община Бургас бреговата линия е лопатовидно разчленена. Тук е разположен най-обширният по нашето крайбрежие залив - Бургаският, с ширина 10-12.5
км и дълбочина 10-12 м. Дълбоко врязалият се в сушата Бургаски залив създава благоприятни условия за живот от далечни праисторически времена. Различно население със своя материална и духовна култура от античността до наши дни е оставило следи в Бургас и околните селища.
Привличани от морето и плодородната равнина около езерата хората са формирали селища, някои преминали през столетията, а други безвъзвратно се загубили.

> Физико-геоложки процеси и явления

Бургаският район се отличава с изключително нисък отточен ефект на валежните води, поради низинния си релеф и наличието на големи по площ крайбрежни езера. Средната водност е под 1 дм³/с на 1 км² в по-голямата низинна част и най-много - съответно 2 дм3/с, в периферните участъци (към оградните възвишения и планински ридове). Режимът на оттока е типично средиземноморски с преобладаващо участие на зимния отток и ясно изразен февруарски максимум (18 - 21% от годишния обем). Маловодието е продължително и устойчиво, като минимумът настъпва през август. В засушливи години много от по-малките реки пресъхват. Речният отток се подхранва предимно от валежните води. Участието на подземния приток в подхранването на реките е незначително, което се дължи на сравнително слабата водност на геоложките формации, изграждащи района. По-значителни водни ресурси има в горноеоценските пясъчни пластове в Бургаския каменовъглен басейн, в северната част на който, под конусните покривки водите имат напорен характер. Плиоценските глини и пясъци и сенонските мергели и туфи, изпълващи по-голямата част от низината са сравнително бедни на подземни води. В района се намират най-големите по площ крайморски езера - лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско. С най-голяма соленост се отличава Атанасовското езеро, от чиито води се добива сол. Режимът му се регулира посредством изкуствено създаване на връзка с морето. Обявено е за резерват поради рядката му фауна (главно птици). Мандренското езеро е превърнато в язовир и опреснените му води се използват за напояване. С езерата в Бургаския регион се свързват и най-големите пелоидни находища, които осигуряват продукти за калолечение не само за крайбрежните калолечебни станции, но и за вътрешността на страната. Балнеоложко и рекреационно значение имат термоминералните извори при кв. Ветрен (Бургаски минерални бани), които са от седиментационен тип (изкопаеми морски води).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво за град Бургас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.