Оценка на риска в химическите предприятия


Категория на документа: Други


ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО
КАТЕДРА "ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ"

Дисциплина: ОЦЕНКА НА РИСКА В ХИМИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Специалност: Химично инженерство

Образователна-квалификационна степен: Магистър

Задание:

Да се изследват последствията от изтичането на втечнен пропан в околната среда с помощта на симулационната програма ALOHA. Сценарият на аварията се състои в oценка на последствията от изтичането на втечнен пропан от хоризонтален цилиндричен резервоар.

Изготвил: Преподавател:
Валерия Петрова Петрова МС0703 Доц. д-р Стилиян Чаушев

Дата: 12.12.2012 г.
гр. София

Съдържание:

1. Исторически данни за индустриални произшествия с веществото.
2. Химична и токсикологична характеристика на веществото (CAS №; R-phrases; S-phrases, MSDS).
3. Получаване в индустриален мащаб и приложение.
4. Кратка характеристика на симулационната програма ALOHA.
5. Сценарии за възникване на аварии с химичното вещество (използване; съхранение; транспортиране; оценка на резултатите от симулационните експерименти с ALOHA и тълкуване на текстовите и графични данни.
6. Литература.

1. Исторически данни за индустриални произшествия с веществото.

Един трагичен пример за индустиално произшествие с пропан е експлозията в Торонто. Експлозиите се забелязват в центъра на Торонто на 10 август 2008 г. в 03:50 часът след обяд.Точният адрес на експлозията е 54 Murray Road North York, Торонто, Онтарио. Пропан експлозията в Торонто (известен също като инцидента Sunrise Propane) е поредица от експлозии които прерастват в пожар, който се състоя сутринта на 10 август 2008 г., в общността Даунсвию. Взривовете предизвикаха евакуацията на хиляди души от домовете им, а разходите са в размер 1,8 милиона долара, за почистване, като половината от които е била платена от провинция Онтарио. Служител на Sunrise почина в първите експлозии, а пожарникар е починал от сърдечен арест на следващия ден.

Sunrise Petroleum е компания, която продава пропан за търговски и домашни цели, като в допълнение работят и с други газове като хелий и ацетилен . Компанията е действала под много имената, тъй като съществува най - малко от 1999 г. През 2002 г. компанията, приема името Sunrise Petroleum след което е успешно осъдена от First Choice Petroleum Inc., от доставчика на масла и смазочни материали, който заявява, че компанията и дължи сумата от 54,063.73 $ в продукти и, че Sunrise подправя свой документ, за да избегне плащането на задълженията си. При този случай е установено, че Sunrise Petroleum е фалшифицирал подписа в документ от 1999 г. на един от служителелите си, чието име е Томас Тимс. В документа се заявява, че Sunrise Petroleum е откупен от нова компания, като по този начин компанията не би рябвало да е отговорена за всички дължими неплатени или неуредени сметки. Тимс обаче няма как да е подписал документа, защото той е в списъка под името "Тим Томс", а не "Том Тимс". В резултат на което, компанията бива принудена да плати дължимата сметка плюс лихва в размер на 93,389.54 долара, както и допълнителна сума в размер на 34,284.71 долара за съдебни такси. След делото компанията се възражда и построява ново съоръжение в жилищен квартал в района на Ню Йорк на север от Торонто. Кмета на Торонто Дейвид Милър заяви, че съоръжението е било позволено да бъде изградено в квартал на място същестуващо повече от десетилетие. По време на експлоатацията на съоражението постъпват сигнали за ниски техническите стандарти за безопасност. Един пример е, че не се проверяват редовно камионионите преминаващи границата на компанията. По време на разследването, след експлозиите, следователите открили, че камионите за камионни трансфери са чести в съоръжението. Честото превозване с автомобили и камиони са забранени в Онтарио, защото те величават риска от изтичане на газ или пожар.

Серията от експлозии на 10 август 2008 г., изпращат големи огнени топки и облаци от дим на талази в небето. Големи парчета метал от експлодиращи резервоари пропан се изсипват върху близките улици и имоти. Много домове и офиси са били повредени, прозорците са разбити, а врати бяха изтръгнати от пантите си. Около 200 пожарникари се бориха с пожарите предизвикани от експлозиите. Заплахата от допълнителни взривове и притеснения относно качеството на въздуха принуди полицията да проведе доброволна евакуация на голяма площ в местната общност. Живеещите в рамките на 1,6 км. радиус бяха помолени да напуснат домовете си в ранните часове на сутринта. Автобуси бяха свикани и с тях се евакуират Даунсвию парк и след това Нюйоркския университет. Експлозии разтърсиха района, а също и причиниха затварянето на част от магистрала 401, между магистрали 404 и 400, в продължение на над 12 часа. Аварийни екипажи се бояха от друга голяма експлозия, след като две железопътни танкера продължиха да горят повече от пет часа след първоначалната експлозия.

Наблюдаваната експлозия от покрайнините на градът

2. Химична и токсикологична характеристика на веществото (CAS №; R-phrases; S-phrases, MSDS).
Информационен лист за безопасност
* Наименование на веществото/сместа
Инофрмационен лист на безопасност № 41
Химическа формула С3Н8
Наименование на в-вото Пропан
Употреба Като гориво,изпитвателен газ,хладилен газ
* Описание на опасностите
Класификация съгласно Директива 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО: F+ ; R12 Изключително запалим.
Категория и клас на опасност: Flam. Gas 1 ( Запалим газ, категория 1 ); Press. Gas - Liquef. ( газ под налягане - втечнен)
Предупреждения за опасност, отнасящи се до физични опасности:
Н 220 - Изключително запалим газ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на риска в химическите предприятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.