Оценка на риска в химическите предприятия


Категория на документа: Други


Локвата е с диаметър от 0,8 m.


Фиг. 1. Големина на опасните зони от топлинната радиация

Фиг. 2. Опасност топлинна радиация в дадена точка

На фиг.3 и фиг.4 са изобразени зоните на опасност в случай, че изтичането е от отвор в хоризонтален цилиндричен резервоар и изпуснатото химично вещество е запалимо.

Фиг. 3. Големина на зоните на възпламеняване на веществото

Фиг. 4. Концентрация на веществото в дадена точка
Литература

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Propane
2. http://www.airgas.com/documents/pdf/001045.pdf
3. http://www.epa.gov/
4. http://www.sofiafire.mvr.bg/Doc/Drugi/Prirod_gaz.htm
5. http://news.ibox.bg/news/id_1165552306;
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_propane_explosion;

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на риска в химическите предприятия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.