Оценка състоянието на зеленчукови култури при природни бедствия


Категория на документа: ДругиЕдва след това Експертът и вещото лице пристъпват към извършване на огледа и оценката.
Повредените от слана растения имат вид на попарени. Листата стават кафяви, потъмняват и изсъхват.

Оценяване на щети от наводнение

При наводнение водните маси могат да оголят корените, да изровят и изнесат растенията от блока. Същевременно водата влачи пясък, камъни, клони и други твърди частици, които могат да наранят, разкъсат или затлачат растенията. Има обаче случаи, когато растенията са наводнени, без да са затлачени и след оттеглянето на водата се възстановяват и дават реколта. Това обстоятелство трябва да се има предвид при установяване на щетите от наводнение.

Оценката от щети от наводнение са винаги предварителни, с изключение на случаите, когато културата е оценена за презасяване.

Не се обезщетяват щети от наводнения, предизвикани от грешки в напояването или възникнали в резултат на неизправни напоителни и отводнителни системи и канали.

Оценяване на щети от киша

Кишата е продължително застояване на вода на повърхността на почвата в резултат на продължителни дъждове, топене на снеговете, разливане на реки, излизане на подпочвена вода на повърхността на почвата в ниските места или задържане на вода на повърхността на тежки глинести почви или на почви с плитко формира непропусклив глинест почвен хоризонт. Попадайки в условия на заливане, растенията след 8-10 дни пожълтяват, а след 12-15 се обезцветяват и загиват.

При киша растенията загиват обикновено на отделни петна в площта на местата, където се е задържала водата. Оценките на щети от киша са винаги предварително, с изключение на случаите, когато културата се презасява. Не се обезщетяват щетите от киша, възникнала в резултат на неизправни напоителни и отводнителни канали и неправилно напояване.

Оценяване на загуби при повече от едно събитие

Когато културата е увредена няколкократно от застрахователни събития, при последната оценка се определя общ процент щета от всички застрахователни събития. Последния съставен акт трябва да включва щетите от предшестващите събития.

Презасяване и презасаждане на земеделски култури

Когато млада култура (в начална фаза на развитие) бъде изцяло или отчасти унищожена от застрахователно събитие и има възможност да бъде презасята, подсята, презасадена със същата или с друга култура, застрахованият се обезщетява за стойността на вложените инвестиции (семена, разсад, труд и др.) в размер на 15,20 или 30% от договорената застрахователна сума в зависимост от вида на културата.

Трябва да са налице два фактора - млади култури и подходящи условия за презасяване.

Ако са унищожени отделни растения от млади пролетни култури, които се разсаждат зеленчуци и др.се извършва подсаждане.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка състоянието на зеленчукови култури при природни бедствия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.