Одит на ВиК


Категория на документа: Други


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.Ценов- Свищов"

КУРСОВА РАБОТА

по

ОДИТ

Изготвил: Пламена Гошева Михалева

Спец.СФК, IV- курс, фак.№104071

"В и К - Варна" ООД
"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД е стратегическа фирма, която включва в дейността си важни направления - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство, проектиране и инженерингова дейност. Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на Варненска област. Обслужваният район е с население над 468 220 жители, което живее на територията на 12 общини с общо 158 населени места. Във фирмата работят 1 600 специалисти, работници и служители, които обслужват населението във Варненска област.
"ВиК- Варна" ООД е дружество с 51% участие на държавата, чрез МРРБ и 49% собственост на общините Аврен, Аксаково, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово.
Екипът на "ВиК - Варна" ООД поддържа и обслужва над 4300 км водоснабдителна мрежа, 1100 км от която е на територията на града. 830 км е изградената канализационна система. Общият брой на сондажите е 104. Водоснабдителните помпени станции са 130, канализационните помпени станции - 26, а общата инсталираната мощност на дружеството възлиза на 31 654 киловата. В действие са 10 пречиствателни станции за отпадъчни води.

Програма за одит на Разходите на

"ВИК АД -Варна "
Одиторски процедури


изпълнение


Коментар


Док. №


дата


Време в мин.х
1.

2.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Одит на ВиК 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.