Одиторски риск


Категория на документа: ДругиТова означава, че колкото по-малко е ефективна системата на контрол, толкова по-голям е вътрешноприсъщият риск на предприятието и толкова по-високо е нивото на разкриване. Следователно одиторът трябва да увеличи одиторските тестове /за тях по-нататък/. Това ще компенсира по-слабия контрол на предприятието-клиент и/или по-високия риск, произтичащ от стопанската дейност на клиента.
Примери:

1. Предприятието се характеризира с ниско равнище на риск. Максимално възможният общ риск е 5%. Вътрешноприсъщият риск е 80% -предприятието работи при стабилни условия в отрасъла. Рискът на контрола е 30% - в предприятието има добра организация на контрола.
РР = 5 = 20,93% 80x30

Равнището на одиторската надеждност /минималният доверителен интервал/, който се очаква от провеждането на тестовете по същество, е относително нисък :
100%-20.83%=79.17%

2.Предприятието се характеризира с високо равнище на риск. Максимално възможният общ риск е 5%. Вътрешноприсъщият риск е 100% -предприятието, е ново. Рискът на контрола е 70% - открити са слабости в системата за контрол и силно въздействие върху одитора от страна на ръководството.
PP= 5/100/0 =7.14%

Равнището на, одиторска надеждност /минималният доверителен интервал/, който се очаква от провеждането на тестове по същество е значително висок и е 92,86% / 100% - 7,14/. Това означава и по -голям размер на извадките.

3 .Предприятието се характеризира с високо равнище на общия риск -така нар. съкратен риск. Максимално възможният общ риск е 2%. Вътрешноприсъщият риск е 100% - както в пример 2. Рискът на контрола е 70% - cbrlo KaKTo n npznaep 2.
РР : 2 /100.70=: 2,85%

Равнището на одиторска надеждност, който се очаква от проведените одиторски тестове по същество отново нараства и достига 97,15% /100% - 2,85%/. Това води до увеличение на размера на извадките.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Одиторски риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.