Online маркетинг и социалните мрежи


Категория на документа: Други


Социални мрежи и online маркетинг

1.Какво е Маркетинг в Социалните мрежи?
Маркетингът в социалните мрежи е познат още като Оптимизация на социалните мрежи.Това е вид интернет маркетинг,който използва социалните мрежи като маркетингов инструмент.Целта на този вид маркетинг е да произвежда съдържание, което потребителите да харесват и споделят в техните социални профили,което помага на компанията да увеличи присъствието на бранда си и да разшири обхвата от потребители.Съществуват три основни начина за рекламиране в интернет: чрез уеб сайт,блог или социалните мрежи.Социалните мрежи са общества в интернет,които споделят снимки,линкове,видео,професионална информация и т.н.Много от социалните мрежи предлагат възможност на фирми да представят себе си като членове на общностите на социалните мрежи.
Първоначално идеята на "социалните мрежи" е потребителите да споделят интересна информация помежду си,като предлагат линкове към интересни публикации в интернет,но успоредно с нарастване броя на потребителите на социалните мрежи нараства и тяхната популярност.Колкото по-посещавана е социалната мрежа,толкова е по-висок нейния рейтинг и съответно ще привлече по-голям брой потребители,това става причина постепенно мрежите да навлизат и в бизнеса. Маркетингът в социалните мрежи помага както на големите фирми да поддържат своето реноме и да презентират новите си продукти/услуги,така и на най-малките предприемачи и фирми,които тепърва започват да популяризират своя бизнес.Едно от най-важните неща при рекламирането в социалните мрежи,е че това,което се пише,може да се разпространи "вирусно",тъй като всеки член на обществата в социалните мрежи би могъл да сподели това с приятелите си и неговите приятели биха могли да го споделят с техните приятели. Това се нарича Viral Marketing (в буквален превод вирусен маркетинг).

2.Социалните медии - същност и роля
Социалните медии се превърнаха в част от ежедневието ни.Изграждането на стабилно интернет присъствие днес е немислимо без активно взаимодействие на бизнеса със социалните мрежи.Facebook,Twitter,Google+, YouTube,сайтовете са определяни като мощни мегафони,чрез които посланията на една компания достигат бързо,лесно и целенасочено до нейните потребители и улесняват значително вирусния маркетинг.Ето защо овладяването на социалните мрежи е решаващ фактор за изграждането на адекватен и свеж имидж във виртуалното пространство което,от своя страна,е тясно свързано с управлението на онлайн репутацията.
Какво точно са социалните медии?Това са интернет сайтове,които се попълват със съдържание от самите потребители.За разлика от традиционните медии,в които журналисти и редактори на щат решават каква информация да бъде публикувана и каква информация - не,в социалните медии хората решават това и просто го правят.
Ползите от маркетинг чрез социалните медии са многобройни и в повечето случаи придобиването им е на много ниска цена а възможностите за тяхното използване са ограничени само и единствено от човешкото въображение.
Присъствието на Вашия бизнес в социалните медии е много силен имиджов инструмент за популяризация.Чрез професионалното създаване на корпоративна страница във Facebook,Вие ще се отличавате от другите страници и ще привлечете вниманието на потенциалните Ви клиенти,което ще ги ангажира с полезни новини и информация,видео и изображения, които да ги накарат да запомнят Вашия бранд и дейност и да комуникират с Вас и другите потребители. Чрез непринудената комуникация с потребителите, много от тях ще превърнат във Ваши клиенти.
Едни от най-съществените ползи,от маркетингова гледна точка,са:
- Изграждане на добри и трайни взаимоотношения с потребителите;
- Популяризиране на марката и на стоките/услугите, предлагани от нея;
- Успешно лансиране на нови продукти;
- Генериране на потребителско съдържание;
- Увеличаване на уеб трафика;
- Добро таргетиране на целевите потребители;
- Подобряване на оптимизацията в Google и другите търсачки (SEO) с цел улесняване на потребителите да Ви открият в интернет пространството;

3.Маркетинг и реклама в социалните мрежи - Facebook,Twitter и др.
Социалните мрежи са нещо по - различно от социалните медии.Социалната мрежа е онлайн услуга,която може да се ползва през уебсайт или приложение.Тя поставя фокуса върху по-лесното изграждане на социални връзки или социални отношения между хората,като приятелства,бизнес,финанси,идеи,каузи,интереси,хобита и др.Социалните мрежи позволяват на потребителите да споделят идеи,активности,събития, интереси в рамките на техните индивидуални контакти в мрежата.Те са идеална платформа за провеждане на онлайн игри и създаване на онлайн дискусии между дадена марка и нейните фенове.Социалните мрежи са перфектен начин всеки един бизнес да стане по-социален.Докато в социалните медии основното е една информация да достигне до определен кръг хора,в социалните мрежи целта е опознаване,поддържане на комуникация и контакти,работа по определена кауза,взаимна полезност.На теория, най-добре е рекламата и маркетингът на даден бизнес(бранд, фирма,личност,кауза) да се правят във всички възможни социални мрежи.Добри примери за известни социални мрежи в чужбина и у нас са Facebook, професионалната мрежа MySpace,Twitter,Google+ и други.
Facebook е най-популярната и използвана мрежа в България.В нея потребителите се групират по географско положение,месторабота,учебни заведения,интереси и други. Сами решават какво и с кого да споделят за себе си,къде да присъстват(страници, групи),с кого да комуникират.Комуникацията между потребителите във Facebook е възможна по много начини,като изпращане на лични съобщения,покани за участия в мероприятия,споделяне на снимки,текст,хипервръзки,видеосподеляне,създаване и участие в групи по интереси,участие в различни игри,чат.
Google+ (Google Plus) е социална мрежа,разработена и поддържана от Google.Тя е втората най-популярна социална мрежа в света след Facebook.В Google+ има Google профили,кръгове,терени,които имат за основна цел отново да свързват хората по различни критерии и посредством различни начини.
Twitter е социална мрежа и микро-блог услуга,която позволява на потребителите да изпращат и четат статус съобщения - туитове.Туитовете са текстово-базирани съобщения с размер до 140 символа,съхранявани в страницата с потребителския профил на автора им и изпращани към другите потребители - последователи,които са се абонирали за тях.
Социалните мрежи са добра възможност за хората,които искат да популяризират дейността си чрез фирмения си интернет сайт или блог,да привлекат бързо и безплатно определен брой посетители на страниците си.
-2-
Социалните мрежи могат да имат значимо бизнес приложение за целите на маркетинга,връзките с обществеността,рекламата, обратната връзка от потребителите,продажбите и други.Според заетите в областта на маркетинга,съществуващите типове онлайн-реклама вече отбелязват сериозен пробив. Те таргетират потребителите,интересуващи се от специфичен продукт или услуга, които сърфират в мрежата,въвеждайки определена ключова дума.Рекламодателят заплаща само тогава,когато потребителят кликне върху неговата реклама.
При банер - рекламите много по-добре,в сравнение с телевизионните реклами,може да се измери и проследи как се котира рекламното послание и доколко е привлечено вниманието на потребителя.Първата стъпка на марките в процеса им на социализация и контакт с потребителите е създаването на собствени профили в социалните интернет мрежи,след което приемането на приятелски запитвания от отделни хора.
Непрекъснато нараства броят на потребителите,използващи Интернет не само за търсене и набавяне на актуална информация,за електронни покупки,обучение или забавления,но и за непосредствено споделяне на съдържание и знания,изразяване на мнения,оценки и препоръки в рамките на изградените онлайн социални мрежи и сайтове.
Популярността на социалните мрежи расте постоянно в Интернет пространството,създавайки подходяща среда за набиране на голям обем информация и провеждане на активна търговска и маркетингова политика от фирмите.За търговците става все по-трудно да игнорират влиянието на социалните сайтове върху цялостната им дейност.Това изисква от мениджърите да познават възможно най-добре предимствата и благоприятните условия,които онлайн социалните мрежи предоставят за развитие на бизнеса,включително и търговията.
Facebook,а също и Twitter,е социална медия,защото създава общности от хора с еднакви интереси и гради стабилни връзки между тях.Хората общуват свободно и пълноценно, намират нови приятели,споделят интересна информация и мнения от живота си. Всички знаем,че точно тази информация участва в дефинирането на маркетинговите цели и откриването на ефективните канали за комуникация.Предприемчивите потребители използват Facebook за обратна връзка със своите клиенти и ги превръщат в активен участник в процеса на развиване на продукта или услугата си.Все повече бизнес модели по света комуникират бранда си чрез собствена Facebook страница, а по-находчивите вече са създали група по интереси.

Можем да обобщим,че социалните мрежи разполагат със значителен потенциал, съответстващ на прилаганите от предприятията конвенционални маркетингови стратегии като продажбени промоции, позициониране на марките,обслужване на клиентите.За разлика от използването им в България,в чужбина социалните мрежи са обект на особено уважение от страна на повечето големи и известни корпорации,които търсят различни методи,за да попадат на първа страница особено на водещите социални мрежи.Тези корпорации отдавна са разбрали силата на социалните мрежи и ползите,които могат да извлекат от тях.

4.Интернет маркетинг
Интернет маркетингът е основополагащ в онлайн пространството за разрастване на бизнеса.Той е един от най-важните фактори при стратегическото планиране във всяка фирма.Днес големите търсачки и водещите социални мрежи са тези,които определят основните стандарти,по които е-маркетингът се развива.

-3-
Интензивните промени,които Google, Facebook и т.н. налагат в тази област,изискват навременни реакции в начина,по който се провеждат различните е-кампании.Информационните потоци,които актуализират непрестанно базите данни,изискват бърз и адекватен анализ.
Характеристики на Интернет,оказващи влияние на маркетинга:
* Комуникационен простор,неограничен във времето и пространството;
* Ясно определени канали за достъп;
* Оптимална прозрачност на пазара- предложенията на конкурентите могат да се изяснят за броени секунди;
* Активни потребители готови да понесат определени разходи;
* Възможност за разбиване на клиентите по групи;
* Възможност за статистически анализ на поведението на потребителите;
* Възможност за оперативно предаване на актуална информация;
* Възможност за разширяване функциите на системата.
Предпоставки за появата на Интернет маркетинга
* Хипермедийната среда на Интернет - характеризира се с висока степен на ефективност в представяне и усвояване на информация,което значително увеличава възможностите на маркетинга чрез усилване на взаимовръзките предприятие с потребители.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Online маркетинг и социалните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.