Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение


Категория на документа: Други


- операции за разделяне и наблюдение.

По-надолу в настоящата курсова работа те ще бъдат разгледани и илюстрирани с примери от извършени мисии.

1.1. Операции за наблюдение.

Наблюдението обикновено се осъществява от военните наблюдатели на ООН. Тяхната задача е да наблюдават спазването на примирието, изтеглянето на войските и нормализирането на обстановката. Най-известната операция за наблюдение се осъществява от Организацията за контрол на примирието (и>ГГ50), която работи в Близкия изток от 1948 г. Нейната задача е да контролира спазването на примирието между Израел и съседните му държави. Тя работи на територията на Ливан, Израел, Сирия, Йордания и Египет и има около 300 военни на-наблюдатели от 17 страни.

1.2. Операции за разделяне на враждуващи страни.

Такъв тип операции обикновено се осъществяват от военен контингент на ООН. Задачата му е да се разположи между две или повече враждуващи страни, за да предотврати възобновяването на бойните действия. Районът за действие може да бъде буферна зона, в която се допуска само персонал на ООН, или район, в който с изключение на военния персонал на ООН, не се допускат никакви други военни лица. Буферна зона на ООН има установена в Кипър (операцията и'№1СУР). Тя се поддържа от около 2300 войници от 7 страни и от 34 цивилни полицаи, изпълняващи полицейски задачи в нея. Тази операция се провежда от 1964 г. и започва като операция за наблюдение. След интервенцията на Турция през 1974 г. тя е заменена с операция за разделяне чрез буферна зона, която разделя страната на две части 1.

Днес ЕС има свои военни формирования във връзка с мирните операции на Балканите - така наречените бойни групи.

Бойните групи на ЕС са проект в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Целта е да се формират бързо развръщащи се военни формирования, които да се използват за ограничени по време и размах операции от Петерсбергски тип (хуманитарни и спасителни, мироопазващи и операции на въоръжени сили при управление на кризи, включително омиротворяване).

Приоритетна цел на ЕС е бойните групи да бъдат в състояние за действие с мандат на ООН. Амбицията на ЕС е да бъде способен да вземе решение за започване на операция в рамките на 5 дни след одобрението от страна на Съвета на ЕС на Концепцията по управление на кризи на съответната операция и да развърне бойните формирования до 10 дни след вземането на решение за започване на операцията.

Готовността за участие в състава на бойна група остава национално решение в съответствие с външнополитическите приоритети на страната. Сертифицирането на бойната група също е национална отговорност в съответствие с установените и съгласувани процедури на ЕС.

Според Концепцията се предвижда всяка бойна група да се състои от около 1500 души, включваща усилен национален или многонационален пехотен батальон, поддържащи логистични елементи, комуникационно осигуряване и щаб; оперативно и стратегическо логистично осигуряване. Бойната група може да бъде сформирана от страна-членка на ЕС или от многонационална коалиция от страни-членки на ЕС. Страни-членки на НАТО, които не са членки на ЕС, и страни-кандидатки за членство в ЕС могат да се включат в състава на бойна група, но не и да бъдат водеща страна.

Съгласно Концепцията, бойни групи на ЕС могат да бъдат развърнати в кризисен район на разстояние до 15 000 км. от Брюксел и да провеждат операции в рамките на 30 дни с възможност за удължаване на срока до 120 дни.

Контингент от въоръжените сили на България участва в многонационално тактическо бойно формирование с водеща страна Гърция и с участието на контингенти на Румъния и Кипър. Първото дежурство на HELBROC е през втората половина на 2007 г., второто - през първата половина на 2009 г. Българската армия участва в трето дежурство през втората половина на 2011 г. В момента се обсъжда възможност за дежурство през първата половина на 2014 г.2

1.3. Операции за разделяне и наблюдение.

Такава е добре познатата операция, която се осъществява от Силите на ООН за контрол на разделението (UNDOF). Тя се провежда от 1974 г. с контингенти от 4 страни, за да разделя с буферна зона войските на Израел и Сирия. Основното различие от операцията в Кипър е, че буферната зона е населена със сирийци и в нея освен войските на ООН други войски не се допускат. Операцията включва водене на наблюдение на райони от двете страни на буферната зона, в която враждуващите страни по взаимно споразумение държат ограничени въоръжени сили. Тези райони се наричат райони с ограничено разполагане на въоръжение.

2. Начини за осъществяване на операциите.

Задачите за провеждане на операциите от ООН се поставя с резолюция на Съвета за сигурност (възлагане на мандат) и с доклад на генералния секретар за нейното изпълнение. Впоследствие тя се конкретизира по отношение на войсковите подразделения и наблюдателите.

При провеждане на една операция се изпълняват следните дейности:
- наблюдение;
- патрулиране;
- разделяне;
- контрол на движението;
- контрол на доставките;
- охраняване на важни места и чувствителни райони;
- демонстрация на сила;
- овладяване на безредици;
- осъществяване на връзка със или между противостоящите страни;
- водене на преговори;
- хуманитарни и икономически дейности.

Освен тези дейности може да има и други в зависимост от специфичната задача на войските или на обстановката в района на операцията.

Статутът на умиротворителните сили и техните членове в страната-домакин, както и взаимоотношенията с нейното правителство и гражданите, се определят със Споразумение за статута на войските на ООН (50 РА). С него се уреждат:
- международният статут на войските на ООН и на техните членове;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.