Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение


Категория на документа: Други


- разрешенията за пристигане и напускане;
- правото да се носи оръжие;
- свободата на движение при изпълнение на служебните задължения;
- свободата на движение на отделните членове от силите на ООН в страната-домакин;
- използването на пътищата, водните пътища, пристанищата и летищата;
- пощенските правила;
- издигането на знамето на ООН и националните знамена
- правилата за носене на униформа;
- разрешението за управляване на автомобили на ООН без специална регистрация;
- приложимостта на Конвенцията за привилегиите и имунитетите на ООН;
- юридическите права;
- правилата за военната полиция;
- правилата по финансовите и митническите въпроси;
- въпросите по осигуряването и снабдяването (внасянето на екипировка, битовите условия, местното снабдяване с продукти и гориво-смазочни материали);
- правилата за компенсациите на собствеността на страната-домакин.

На основата на споразумението могат да се разработват подробни правила по определени специфични въпроси, като реда за действие и точните граници на района за действие или района на мисията, реда и района за разполагане и дори определяне на зоната на влияние.

При конфликти между държави, границите на района на операцията обикновено се посочват в споразумението за раздалечаването, споразумението за примирието или в доклада на генералния секретар на ООН. Трябва да се отбележи, че тези споразумения се правят на правителствено равнище, което означава, че границите са очертани приблизително.

При всички случаи силите на ООН трябва да знаят точно границите на района на операцията и може да се наложи те да бъдат записани в Постоянната оперативна инструкция (80Р) или на подробна оперативна карта. В началото на всяка операция се издават предварителни директиви и инструкции под формата на Постоянна оперативна инструкция (80Р), в която се излагат:
- оперативни въпроси;
- въпроси по материално-техническото осигуряване;
- въпроси по личния състав.

Разполагането на войските зависи главно от задачата и района на операцията, но влияние оказват и други фактори, като:
- условията на местността;
- социалните фактори (религии, етноси);
- гражданската администрация на района (административно делене, градски и селски власти);
- местните военизирани формирования;
- наличието и състоянието на комуникациите;
- възможностите за битово устройване (поддръжка, болници и други);
- отношението на местното население към войските на ООН.

В това отношение често се налага да се отчитат и специфичните особености на подразделенията (опит в умиротворителната дейност, подготовка, екипировка, социологически фактори, език и други особености). В началните етапи на операцията може да се наложи подразделенията да се разполагат, изхождайки от датите на пристигането им в района, като се отчитат, разбира се, и най-важните оперативни задачи.

В съответствие със заповедите или указанията на командира на войските на ООН подразделенията водят наблюдение и контрол с помощта на наблюдателни постове, чрез заемане на позиции, патрулиране пеш, патрулиране с автомобили или вертолети, чрез използване на оптически и електронни средства. В някои райони за наблюдението е по-ефикасно да се използват и кучета. Всичко това трябва да се съобразява със състава и възможностите на войските, за да се осигурят най-добри условия за изпълнението на поставените задачи.

Трябва да се подчертае, че едно от най-важните обстоятелства за успешно изпълнение на задачите е подразделенията точно да знаят районите си за отговорност (АОК). Това изисква точно да се маркират техните граници, колкото и да е трудно да се постигне съгласието на враждуващите страни за тях. Независимо от всичко разграничаването между подразделенията на ООН трябва да бъде ясно.

Способите за разполагане на подразделенията от войските на ООН съответстват на трите вида райони за действие и се изразяват в:
- разполагане по линията на прекратяване на огъня;
- разполагане в буферната зона;
- разполагане по целия район за отговорност.

Основните тактически изисквания при разполагането на подразделенията са:
- по възможност да има визуална връзка между тях;
- възможност от техните позиции да се наблюдават позициите и движението на враждуващите страни 3.

Но трябва винаги да се има предвид, че обикновено не е възможно целият район за отговорност да се наблюдава от постоянни пунктове.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.