Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение


Категория на документа: Други


3. Участие на българската армия в операциите.

За България сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион e приоритетна цел на външната политика. Като страна-член на НАТО и Европейския съюз, България се стреми да провежда балансирана политика на изгодно сътрудничество със своите съседи.

Стратегическият характер на развитие на отношенията между България и съседните страни е насочен към постигането на следните основни цели:
- утвърждаване на европейските стандарти в отношенията между държавите в региона с цел укрепване на доверието, стабилността и сигурността в Европа и Черноморския регион;
- затвърждаване ролята на България в общия процес на интеграция в европейските и евроатлантически структури;
- развитие на транспортната, телекомуникационната и енергийна инфраструктура чрез реализация на крупни проекти, водещи към интеграция с останалата част на континента;
- подкрепа от страна на България на политиката на "отворени врати" на НАТО и европейската перспектива за Западните Балкани;
- признание за ролята на България като фактор на сигурност на Баканите и генератор на стабилност в Западните Балкани.

Изпълнението на външнополитическите приоритети на Република България се основава на разбирането, че пътят за устойчиво развитие и стабилност в региона е свързан с европейската перспектива на нашите съседи. Усилията ни са насочени към поддържане на сигурност и стабилност в региона и към насърчаване на сътрудничеството в рамките на двустранните регионални сътрудничества. В това отношение специално внимание се отделя на целесъобразното използване на всички възможности, които България е придобила като член на НАТО и Европейския съюз.

Необходимо е сътрудничество между страните в областта на регионалното сътрудничество. Важно е държавите от региона да осъзнаят необходимостта от взаимодействие на различни нива - политическо, търговско-икономическо, военно и културно. Основният съвременен фактор, влияещ позитивно върху средата за сигурност в региона, е разширяването на НАТО на Изток. Той е катализатор за процесите на демократизация в страните от Балканите и заявената от тях готовност за приобщаване към или сътрудничество с евроатлантическите структури.

Трябва да се има предвид, че страните от Западните Балкани се намират на различен етап от европейската си перспектива. Тя се реализира в рамките на Процеса за стабилизация и асоцииране. Към момента Хърватска е в процес на преговори за членство, Македония има статут на страна-кандидат, а Албания, Черна гора и Босна и Херцеговина са подписали Споразумения за стабилизация и асоцииране. Сърбия също е подписала Споразумение за стабилизация и асоцииране, което е в процес на ратифициране. Приближаването към НАТО изисква изграждане на стабилни институции, консолидиране на демократичните процеси, развитие на пазарна икономика, върховенство на закона, защита правата на човека и закрила на малцинствата.

За България поддържането на добросъседски отношения и задълбочаването на политиката на сътрудничество са неизменна част от външната политика. Ето защо нашата страна участва и ще продължава дейно да участва в процесите в региона. Като член на НАТО, действията ни са насочени към поддържане единството в Алианса. Подходът ни към регионалните инициативи е към развитие на такива в подкрепа на общите политики на Алианса, в противовес на регионализацията като подход за самоизолация. В изпълнение на тази политика съществува специален ресурс за участие в оперативните щабове на НАТО на Балканите и в други структури, допринасящи за отбранителните способности на Алианса.

През 2009 и 2010 год. щабовете на НАТО в Тирана и Скопие се ръководят от български генерали. Освен своите оперативни функции, тези щабове играят важна роля в постигането на оперативна съвместимост от въоръжените сили на страните-домакини с армиите на страните-членки на НАТО. По този начин България реално подпомага с експертен потенциал реформите във въоръжените сили на Албания и Македония, насочени към развитие на оперативната съвместимост.

България е страна-съосновател и спонсор на специализирания учебен Център за изследване, развитие и усъвършенстване на оперативните способи за борба с тероризма в Анкара, Турция и на Центъра на НАТО за обучение по провеждане на морски операции по контрол на корабоплаването в Гърция.

България и в частност Българската армия има своя принос в общия процес на изграждане на Европейските сили за сигурност и отбрана, което утвърждава доверието в страната ни като активен и ценен съюзник, последователен в политиката си и гъвкав в подходите си при хармонизиране на националните си интереси с тези на Европейския съюз. Нашата страна се включва с една рота, транспортна техника и кораб в Многонационалната тактическа бойна група на Европейския съюз HELBROC с водеща страна Гърция и с участието на Румъния и Кипър. Тя е на разположение на Европейския съюз през второто полугодие на 2011 г. за провеждане на операции по евакуация на граждани на ЕС и трети страни от кризисни райони, оказване на съдействие по осъществяване на хуманитарни операции, предотвратяване на конфликти и разделяне на враждуващи страни със сила.

Друг съществен принос на българската армия в укрепването на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа е участието в операции, водени от НАТО и ЕС в региона. Това са:
- KFOR в Косово - операцията е под командването на НАТО и след изпълнение на планираното редуциране на числеността на KFOR в края на 2009 г.; българският инженерен взвод прекратява участието си в нея и сега нашето участие е с 10 военнослужещи в щаба на операцията;
- ЕUFOR или още известна като Операция ALTHEA на ЕС в Босна и Херцеговина, където охраняваме база Бутмир, в която са разположени Щаба на силите и основните многонационални подразделения; също така имаме офицери в Щаба на силите и Група за връзка и наблюдение - общо 120 военнослужещи.силите и Група за връзка и наблюдение - общо 120 военнослужещи;
- EUMM (мисия за наблюдение на ЕС в Грузия), имаща за цел да осигури граждански мониторинг на действията на страните в конфликта на цялата територия на Грузия, включително Южна Осетия и Абхазия за пълно съответствие с изискванията на постигнатото между Русия и Грузия споразумение и одобрените последващи мерки. Участваме с 12 наблюдатели от българската армия.

Става ясно, че България е активен участник във всички регионални инициативи (около 40 на брой). Тук маркираме само част от тях, които имат отношение към въоръжените сили. Процесът за сътрудничество е преди всичко форум за дипломатически и политически диалог, а чрез Съветът за регионално сътрудничество се търси синхрон в дейностите на регионалните инициативи.

Годишната конференция на началниците на отбраната на страните се провежда с цел развитие на военните връзки и сътрудничество между страните и допринасяне за стабилността в региона. Срещата на началниците на Генерални щабове на страните-участнички в Адриатическата харта цели подпомагане евроатлантическата интеграция на Хърватска, Македония и Албания.

Показателно е да разгледаме Процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от Европа (South East Defense Ministerial - SEDM) и Черноморския регион. SEDM е най-значителният регионален форум за политически диалог и военно сътрудничество. На 15 юли 2009 г. България приема на ротационен принцип председателството на Процеса на срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа до средата на 2012 г.

Той обединява Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Италия, Македония, Република Хърватска, Румъния, САЩ, Словения, Сърбия, Черна гора, Турция и Украйна. Грузия и Молдова са със статут на наблюдатели. Началото на Процеса е поставено със срещата на министрите на отбраната в Тирана, Албания през м. март 1996 г., а на 3 октомври 1997 г. в София е подписано Споразумението за установяването на Процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа. Силата му се основава на факта, че е много добре развит и институционализиран.

Дейностите в рамките на SEDM допринасят за подобряване на средата на сигурност в Югоизточна Европа по три направления:
- насърчаване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения;
- подобряване на регионалните отбранителни способности и сътрудничество при провеждане на съвместни мероприятия;
- установяване на връзки за по-бързото интегриране на страните в евроатлантическите структури.

Приносът на SEDM за изграждане на добросъседските отношения и подобряването на регионалните отбранителни способности и сътрудничество е в общите усилия в области, като поддържане на мира и операции по предоставяне на помощ при бедствени ситуации. Усилията в неговите рамки развиват безпрецедентна интеграция по сигурността между страните-членки, материализирана в създаването на Многонационални мирни сили "Югоизточна Европа" или известна още като South-East Europe Brigade (SEEBRIG).

След изграждането на система за свръзка и сертифициране на Бригадата за участие в операции през 2006 г., щабът на бригадата взима участие в Международните стабилизиращи сили в Афганистан (ISAF). Реалното участие на Българската армия в Многонационалната бригада е с пехотен батальон, инженерен и транспортен взвод, медицински модул и инженерна рота.

Други проекти с приносно значение в рамките на SEDM са:
- изграждането на инженерни оперативни сили, способни за бързо реагиране по време на кризи и бедствия, както и участие в спасителни операции и изпълнението на малки проекти в региона;
- създаване на кризисна информационна мрежа, чиято цел е да осигурява бързия обмен на информация и възможността да се координират дейностите на всички страни в региона по управлението на кризи;
- изграждане на мрежа за сателитна връзка между военните болници за сателитна телемедицина;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Операции за наблюдение, операции за разделяне на враждуващи страни или групировки, операции за разделяне и наблюдение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.