Операционни системи


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Факултет "Артилерия, ПВО и КИС"

КАТЕДРА: "Организация и управление на тактическите подразделения

за комуникационни и информационни системи"

ПЛАН

ЗА ЛЕКЦИЯ

ПО ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

ТЕМА 1/1: Въведение в операционните системи

Съставил: подп. инж. доц. д-р Чавдар Николаев Минчев

гр. ШУМЕН

2011 г.

ЦЕЛИ:

1. Да се запознаят обучаемите с основните понятия при работа с различни съвременни операционни системи.

2. Да се формира творческо мислене и дисциплинираност.

I. КОНТРОЛНО-ВСТЪПИТЕЛНА ЧАСТ - 5 мин.

1. Приемам рапорта на дежурния.

2. Проверявам присъствието на обучаемите.

3. Оформям учебната документация.

II. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ - 80 мин.
1. Същност и предназначение на операционните системи.
2. Поколения операционни системи.
3. Класификация на операционните системи.
4. Историческо развитие на популярните операционни системи.
5. Етапи и значими факти в историческото развитие на изчислителната техника.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ- 5 мин.
1. Давам думата на обучаемите за поставяне на въпроси.
2. Поставям задачи за индивидуална и групова работа.

Време: 2 учебни часа

Литература:
1. Николов, Л., Операционни системи, Сиела, София, 2001.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Операционни системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.