Оперативно-издирвателна дейност на полицията


Категория на документа: Други


4.ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА
КОИ СА 3-ТЕ ЕЛЕМЕНТА НА ОПЕРАТИВНАТА ОБСТАНОВКА?
Оперативната обстановка представлява съвкупност от обективни и субективни фактори, които се създават в определен момент на даден участък на оперативно-издирвателната дейност и които оказват влияние върху дейността на службите за защита на националната сигурност и обществения ред. Има 3 основни елемента:

-Това са лица, групи и организации, които извършват престъпления и нарушения срещу националната сигурност и обществения ред. Те характеризират състоянието, структурата и динамиката на престъпността. Към този елемент се включват и факторите, които представляват заплаха и опасност за националната сигурност и обществения ред.

-Вторият елемент представлява състоянието на силите и средствата на оперативно-издирвателната служба. То се характеризира така:
* щатните оперативни работници и извънщатните служители. Професионална подготовка.
* Брой и разстановка на сътрудническия апарат.
* технически средства и възможности за прилагане на оперативните способи за тяхното прилагане.
* Наличие на материално-технически средства

-Третият елемент на оперативната обстановка е обществено-политическа, икономическа, етнорелигиозна и географска среда, в която се води борбата между силите, извършващи престъпления и нарушения срещу националната сигурност и обществения ред, и силите, които ги защитават от тези посегателства.

Трите елемента си взаимодействат и взаимно влияят.
Видове оперативна обстановка:
• Според мащабите- оперативна обстановка в страната или в отделни нейни райони.
• характера на престъпленията- по линия на шпионажа, на организираната престъпност, на убийства, на кражби.
• Според направленията на посегателствата- по линия на вътрешната сигурност, на криминалната полиция, на икономическата полиция.
• обектите на обслужване- напр. стратегически обект, организация.
Събиране на информация за оперативната обстановка.
Най-трудно е да се събере информация за състоянието на престъпността. Това е така, защото организациите, групите и лицата, извършващи престъпления и нарушения срещи националната сигурност и обществения ред се стремят да прикриват своята дейност.
Източниците за събиране на информация биват два вида:
• Първични- при тях информацията пряко или косвено разкрива престъпните действия на отделни организации, групи или лица, техните средства, методи и т.н.
• Вторичните източници са съобщенията, анализите, изводите, които оперативният състав и информационно-аналитичните служби правят въз основа на обработката на данните от получената първична информация.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оперативно-издирвателна дейност на полицията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.