Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми


Категория на документа: ДругиУПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми

Съдържание:

Увод

Стр. 1
І Определение за проект. Същност и видове. Основни елементи
Стр. 1
ІІ Жизнен цикъл на проекта:

Стр. 5
1. Разработване на проект за финансиране от Структурните фондове

Стр. 5
1.1. Идентификация на проекта

Стр. 5
1.2. Организационно планиране

Стр. 6
1.3. Изготвяне на проекта

Стр. 7
1.4. Оценка на проектното предложение

Стр. 9
2. Управление на международен проект

Стр. 9
2.1. Изпълнение на проекта

Стр. 9
2.1.1. Етапи на изпълнение на проекта

Стр. 11
2.1.2. Управление на човешките ресурси

Стр. 11
2.1.3. Финансово управление

Стр. 12
2.1.4. Изпълнение на дейностите

Стр. 18
2.1.5. Връзки с обществеността

Стр. 19Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.