Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми


Категория на документа: Други


1.1. Обобщение на проекта - кратко описание на проектопредложението

1.2. Съответствие - съответства ли проектът на описаната цел и приоритети на настоящата покана за набиране на предложения, кои проблеми трябва да бъдат решени и кои са нуждите, които трябва да бъдат удовлетворени.

1.3. Методология и устойчивост - кои са основните цели на проекта, дейности и очаквани резултати, как проектът би постигнал устойчивост на резултата.

1.4. Компетентност и оперативен капацитет - какъв опит притежава кандидатът при работата с проекти в последните 3 години, свързани с разширение на дейността и т.н.

2) Проект

2.1. Заглавие на проекта

2.2. Име и адрес на кандидатстващата организация (и партньори, ако има такива)

2.3. Размер на исканата безвъзмездна помощ - като сума и процент от общата стойност на проекта

2.4. Цели

2.5. Описание на дейностите

2.6. Методология

2.7. Продължителност и план за действие

2.8. Очаквани резултати

3) Бюджет на проекта

В бюджета се описват материалните и нематериални ресурси, които са необходими за осъществяването на планираните дейности и за управлението на проекта. Трябва да се разграничават човешките, материалните и финансовите ресурси. Дейностите по проекта трябва да бъдат конкретизирани достатъчно, за да може да се оценят финансово необходимите средства за осъществяването им.

4) Информация за кандидата

- Пълно наименование

- Правен статут

- Официален адрес

- Лице за контакт

- Капацитет за управление и изпълнение на проекти, в т.ч. опит от подобни проекти и т.н.

b. Инвестиционни проекти се финансират основно по ОП "Транспорт", ОП "Околна среда" и ОП "Регионално развитие".

Апликационната форма за инвестиционен проект съдържа следните основни полета:

1. Заглавие на проекта

2. Име и местонахождение на кандидатстващата организация

3. ЦелиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оперативно управление на международни и регионални проекти и програми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.