Oписание на печатен възел


Категория на документа: Други


Инженерен анализ на печатен възел.

Описание на технологията на изработване на печатната платка и печатния възел.

Печатните платки са основен елемент в електронните изделия.За разлика от обемния монтаж при който електронната апаратура се монтира върху метално шаси с отделни проводници за електрическа връзка , печатният монтаж се състои в нанасяне на тънки токопроводящи покрития ( печатни проводници ) върху изолационна основа.Печатната платка представлява изолационната подложка с нанесените върху нея печатни проводници.Освен печатни проводници платката може да съдържа монтажни отвори и контактни площадки за закрепване на механични елементи , контактни площадки за съединители , защитно пкритие върху мястото на спойките , общо лаково защитно покритие и др.Елементите , които участват в електронното устройство се поставят върху печатната платка и се съединяват с печатните проводници чрез спояване.

Най-общо печатните платки се класифицират по следните признаци:
- вид на подложката;
- брой на слоевете;
- плътност на монтажа.

Според вида на подложката печатните платки се разграничават на:

- Гъвкави - с дебелина на подложката от 0.25 до 0.35 mm. Използват се за електрическо съединяване на детайли и възли, конструкцията на които не позволява използването на твърди платки. Прилагат се най-често в изчислителните машини и системите за обработка на данни, съобщителната техника, системите за управление, медицинската техника, автомобилостроенето и др.

- Твърди - с дебелина на подложката по-голяма от 0.35 mm.

Според броя на слоевете печатните платки са:

- Еднослойни (едностранни) - печатните проводници са нанесени само от едната страна на подложката.

- Двуслойни (двустранни) - печатните проводници са нанесени от двете страни на изолационната основа.

- Многослойни - съставени са от редуващи се про
водящи слоеве, изолирани помежду си с изолационен
материал. Токопроводящите слоеве
са съгласувани помежду си така, че образуват обща
проводяща схема, която съответства на принципната
електрическа схема.

В зависимост от плътността на монтажа, който се определя от широчината на проводниците, разстоянията между тях и габаритите на използваните градивни елементи, платките се делят на:

- Платки с ниска плътност на монтажа - широчината
на проводнипите и разстоянието между тях е над 1.1 mm.

- Платки със средна плътност на монтажа - имат широчина на проводниците и разстояние между тях от 0.5 до 1.0 mm.

- Платки с висока плътност на монтажа - с широчина на проводниците и разстояние между тях под 0,4 mm.
Материали за изработка на печатни платки:
За основа на печатната платка най-често се използват следните материали:

- Слоести диелектрици. Състоят се от пълнители (целулознахартия, стъкловлакнеста вата, стъклена тъкан и др.) и свързващи вещества (синтетични смоли -фенолна, епоксидна, полиамидна и др.). Най-масово приложение има стъклотекстолита (на зсновата на стъкловлакнеста вата).

- Термопластични пластмаси: полиамид, полиети-лентерефталат, полиетилен. Тези материали притежават много добри електроизолационни и механични качества и добра термична устойчивост, което ги прави подходящи за подложки на гъвкави и многослойни печатни платки.

- Преспрахове. Устойчиви са на въздействието на сух и влажен тропически климат.

- Керамични материали. Отличават се с висока термо-, влаго- и химична устойчивост.

- Подложки на метална основа. Изискват нанасяне на подходящ изолационен слой, върху който се отлага (химично или електрохимично) медно покритие. За метална основа могат да се използват стомана, алуминий и др. Практическо приложение имат алуминиевите подложки поради доброто сцепление с по-голямата част от изолационните материали и ниското тегло. Предимствата на металните подложки се състоят в по-добрата топлопроводност, устойчивост на размерите, възможността да се използват за заземяване.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oписание на печатен възел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.