Определяне на финансовите възможности на населението да инвестира в жилищна недвижима собственост (с привлечени средства)


Категория на документа: ДругиРазмер на кредита
* Минимум - 5000 лв. или равностойност в евро или щатски долари.
* Максимум - до 100% от пазарната стойността на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от Банката.

Валута на кредита
* Лева, Евро или Щатски долари

Срок
* От 3 до 30 години
* Клиентът разполага с максимален срок от 12 месеца, за да продаде старото си жилище и да погаси изцяло частта Мост без заплащане на такса за това.

Обезпечение
> Първа по ред ипотека върху имота, който се финансира от Банката или друг имот
> Застраховка Живот, трайна и пълна нетрудоспособност на кредитоискателя
> Задължителна имуществена застраховка на ипотекирания имот
> Задължителна имуществена застраховка на старото жилище за периода на частта Мост.

Лихвен процент*

Срок
До 15 години
До 20 години
До 30 години
Лева
6.85%
6.85%
7.70%
Евро
6.85%
6.85%
7.25%


*При превод на дохода по сметка в Societe Generale Експресбанк. Годишен лихвен процент валиден от 01.03.2013 г. до 31.05.2013 г.

Лихвеният процент по вашия жилищен кредит представлява сбор от Базисния лихвен процент на Банката, наричан БЛПSGEB, във валутата на кредита и надбавката, посочена в договора ви за кредит.

Вследствие на това лихвеният процент по вашия кредит е динамичен за периода на действие на договора и ако БЛПSGEB се увеличи или намали с повече от два пункта от размера му в деня на сключване на договора за кредит, то лихвеният процент съответно ще се промени.

Актуализирането на Базисните лихвени проценти се извършва от Банката в началото на всеки месец. Може да получите информация за текущия им размер във всеки офис на Банката.

Жилищен кредит Мост ви дава възможност да
> закупите ново жилище без да изчаквате докато продадете старото си
> имате на разположение 12 месеца, през които да продадете старото си жилище на най-изгодната за вас цена.

Основни предимства
* Суми до 100% от стойността на вашия проект без ограничение за максимален размер на кредита и независимо от експлоатационния период на жилището и от типа строителство.
* Максимален срок на погасяване до 30 год. с 12 месеца за погасяване на частта "Мост".
* Без такса за погасяване на частта "Мост".
* Без такса за разглеждане на документи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Определяне на финансовите възможности на населението да инвестира в жилищна недвижима собственост (с привлечени средства) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.