Органи за управление на отбраната. Място и функции на президентската институция в системата за управление на отбраната.


Категория на документа: Други


2. привежда въоръжените сили или част от тях в по-висока степен на бойна готовност;

3. обявява обща или частична мобилизация;

4. назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява офицери с висши военни звания.

Чл. 29. При военен конфликт или война президентът на републиката съгласно Конституцията и този закон:

1. обявява положение на война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения, военно или друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава. В тези случаи то се свиква незабавно, за да се произнесе по решението.

2. координира външнополитическите усилия за участие в международните организации и структури за сигурност с цел прекратяване на военния конфликт или на войната.

3. ръководи Върховното главно командване, издава актове за подготовката на страната и въоръжените сили за война и за водене на военни действия.

4. привежда в изпълнение военновременните планове по предложение на Министерския съвет.

5. въвежда ограничителен режим върху информацията, свързана с отбраната на страната.

6. внася предложение в Народното събрание за сключване на мир.

Чл. 30. (1) С въвеждането на военно положение, обявяване на война или с фактическото започване на военните действия президентът формира Върховно главно командване.

(2) Върховното главно командване подпомага върховния главнокомандващ при ръководството на отбраната и въоръжените сили.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 122 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2000 г.) Върховното главно командване включва министър-председателя, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, министъра на транспорта и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството, началника на Генералния щаб и други лица, определени от върховния главнокомандващ.1

Важно е да се посочи, че правомощията на президента, като върховен главнокомандващ на армията, са ограничени. Той не може нито да назначава и освобождава висшия команден състав без предложение на Министерския съвет, нито да обяви положение на война при въоръжено нападение срещу страната, без решение на Народното събрание. Ограничението на президентската институция в тази сфера личи и от съвременната българска действителност, и по-точно от състоянието на българската армия, която по настоящем е в пъти по-малка от полицията. Дори по този по-особен измерител, да го наречем човешки ресурси или силов апарат за налагане на държавната власт, Министерският съвет е далеч пред президентската институция. Но тези ограничения не омаловажават неговата важност в обществото, дори може да се твърди, че правомощията му в сравнение с други държави са нормални.2

2. Сравнителен анализ между правата и задълженията на българския президент и президентите на останалите държави.

За нуждите на изследването е събрана информация за четири държави, които се различават по формата на управление (с изключение на Гърция и Румъния), но и в петте единството на нацията се олицетворява от президент. Голямата им бройка ще помогне за по - добро онагледяване и сравнение на правомощията на президента, както и за посочването на неговата власт и влиятелност във всяка от посочените страни в сравнение с България. В научния труд целенасочено са избрани такива мощни и влиятелни страни, като САЩ и Русия, за да може да се направи ефективна съпоставка и да се установят приликите и разликите в задълженията на държавния глава. Какви са в "малките" и какви в "големите" страни.

Президентска институция на САЩ

Смятан за най-могъщия човек на планетата, президентът на САЩ не е недосегаем, а властта му е строго ограничена от конституцията. Конституцията обаче е достатъчно гъвкава, за да позволи на всеки президент да нагоди прерогативите си за нуждите на момента.

Член II, който се отнася до президента и правомощията му, гласи, че "изпълнителната власт е поверена на президента на Съединените американски щати". В него е посочен срок на мандата (4 г.) и са изброени правомощията му. Президентът е главнокомандващ на въоръжените сили, той има властта да помилва и да отлага изпълнението на присъди, може да сключва договори, при условие че поиска становището на Сената и получи одобрението на две трети от присъстващите сенатори. Той назначава посланиците и съдиите във Върховния съд, ако те бъдат утвърдени от мнозинството в Сената. Той има задължението периодично да информира Конгреса за състоянието на съюза и да препоръчва на вниманието му всяка мярка, която сметне за необходима и целесъобразна, уточнява конституцията.

Президентът може да наложи вето на приети от Конгреса законопроекти, като Конгресът може да заобиколи ветото с две трети от гласовете в Сената и Камарата на представителите. Президентът може да бъде свален след импийчмънт (процедура по предявяване на обвинение) или ако бъде обвинен в измяна, корупция или други престъпления. Два пъти досега Камарата на представителите е гласувала за отправяне на обвинение срещу президент на САЩ - за Андрю Джонсън през 1868 г. и Бил Клинтън през 1998 г. Двамата бяха оправдани от Сената. Камарата започна подготовка през 1974 г. за отправяне на обвинение срещу Ричард Никсън. Процедурата бе изоставена след като той подаде оставка - единствената в историята на САЩ.

Президентът няма властта да разпуска Конгреса. Теоретично той няма право да обявява война - решението трябва да вземе Конгресът. Но не всички случаи на военно ангажиране в чужбина са резултат от обявяване на война и изпращането на войски за бойни операции често фактически се взема от президента. Конгресът се намесва, за да определи рамките на военните интервенции в чужбина (както стана в Афганистан или Ирак), като гласува резолюции, отнасящи се главно до сроковете на разполагане, характера, мащабите и мисиите на частите.3

Президентът има възможността да използва властта си, за поддържането на реда по искане на някой от федералните щати и да мобилизира Националната гвардия на САЩ. Дуайт Айзенхауер и Джон Кенеди използваха тази власт след расовите вълнения в Юга през 50-те и 60-те години. Но правомощието може да се тълкува и по-широко. Джордж Буш реши да използва Националната гвардия в борбата срещу тероризма и поради този факт сили на Националната гвардия сега са разположени в Ирак

При направата на съпоставка между правомощията на българския и американския президент, виждаме че държавния глава на САЩ няма право да обявява война, както и българския президент. Това е много сериозна прилика, особено като се има предвид че САЩ е една от най - развитите държави в света. В Конституцията на САЩ правомощията на президента в сферата на отбраната са ограничени, както и на българския президент.

Президентска институция на Русия

Давайки си ясна сметка за различията на формата на държавно управление в България и това в Русия, като президентска република, в обхвата на изследването все пак намери място и Руската федерация, но далеч не, целейки да се сравняваме с нейните възможности, а за да се онагледи какви правомощия трябва да притежава един държавен глава, за да е в състояние не само да коментира и бегло да насочва посредством влиянието си националната политика в една или друга посока, а да пряко и понякога авторитарно да взима решения за съдбата на държавността в страната и бъдещето на гражданите и.

В член 80 на Конституцията на Руската федерация се казва, че президентът е "пазител на Конституцията, както и на човешките и на гражданските права". Спазвайки правните норми, заложени в основния закон, той трябва да предприема мерки в защита на независимостта и суверенитета на Федерацията, както и да бъде гарант за ефективната координация и взаимодействие между органите на държавната власт. До тук никаква съществена разлика със задълженията на българския президент, възложени му в Конституцията, разликата идва от размера на правомощията, с които разполагат двамата президенти, за да изпълнят задачите си. Руският президент е упълномощен, в рамките на правомощията , дадени му от Конституцията и федералните закони на страната, да определя основните цели на националната и международна политика на страната.Той е главният носител на държавността в и извън територията на страната.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Органи за управление на отбраната. Място и функции на президентската институция в системата за управление на отбраната. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.