Организационна култура на фирма


Категория на документа: Други


Великотърновски университет
"Св. Св. Кирил и Методий"

Курсова работа

На тема

Организационна култура на ЕТ"Веселин Ганчев 07"

Изготвил: Веселин Ганчев Консултирал:
Факултет: Стопански гл.ас. Ивалина Пенчева
Спец. Стопанско управление
СУЗ 1187

Съдържание:

1. Увод (същност на О.К.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Изложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1 Кратка история на ЕТ"Веселин Ганчев07". . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2 Дейност на ЕТ"Веселин Ганчев07". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.3 Цели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.4 Особености на О.К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3. Елементи на Организационната култура в ЕТ"Веселин Ганчев07" .7

4. Показатели характеризиращи О.К. на ЕТ"Веселин Ганчев07" . . . . 8

5. Функции на О.К. на ЕТ"Веселин Ганчев07". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1 Социални функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2 Адаптивни функции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.3 Целенасочващи функции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5.4 Реголативни функции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5.5 Властно - ролеви функции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.6 Исторически функции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
5.7 Мотивиращи функции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

7. Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

8. Литература. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. Увод (същност на Организационната култура):

Организационната култура представлява взаимовръзка между убеждения, правила, действия, институции и модели за комуникация на определени групи хора. Тя се грижи за организирането и прилагането на стратегии, за повишаване на ефективността на организациите и тяхното развитие, за по добро, лесно и ефективно управление. Чрез нея се постига сплутяване, сработване и развитие на персонала, осигурява по добър контакт с околните и възприемане на важна информация за техните очаквания от самата фирма.

Организационната култура на ЕТ"Веселин Ганчев 07" е изградена върху строги правила които се стремят да предложат висококачествено обслужване от служителите на фирмата, качествена връзка между продавач и клиент, и с това да усигури надеждност и развитие.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна култура на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.