Организационна култура на фирма


Категория на документа: Други


Разрастването на площа на търговския обект цели по голяма наличност на продукти и разнообразие на марки което предоставя на клиентите възможност да преценят и избират даден продукт, също така и повече място за персонал и техника.

Целта на фирмата е да се разраства, да бъде модерна, ефективна и на професионално ниво, да предлага все по голяма наличност и качествени продукти на клиентите си и да удовлетворява всички техни изисквания.

2. Изложение

2.1 Кратка история на ЕТ"Веселин Ганчев07"

Фирмата ЕТ "Веселин Ганчев 07" е основана на 06.09.2007г. от Веселин Ганчев Ганчев като централния и офис се намира в град Елена обл. В.Търново на ул. Й. Й. Брадат 18. Помещенията са големи и оборудвано с нови модерни мебели, витрини и съвременна техника коя улеснява работата на персонала, Разполага със склад, собствен санитарен възел и отделно помещение за хранене. Всички помещения са оборудвани и се отопляват с климатици

2.2 Предмет на дейност на ЕТ "Веселин Ганчев 07"

Фирмата се занимава с търговия на авточасти за почти всички модели леки автомобили, като основната и сила е в частите за европейски автомобили. Всички служители са високо квалифицирани и са под строг контрол. Стоки се вземат само от квалифицирани директни вносители като внимателно се преглежда тяхната достоверност. Всяка една постъпила стока се описва и преглежда след което и се поставя съответната цена.Старае се да се предложи на крайния клиент възможно най-доброто съотношение между цена и качество, както и много коректно обслужване. Винаги се препоръчва поставянето на даден продукт да бъде извършено от квалифицирано за това лице, така ако даден продукт покаже дефект той може да бъде върнат за рекламация, като се изисква потвърждение за дефекта от инсталиралия го квалифициран човек. Фирмата се старае да бъде коректна към всички свои клиенти като изисква от тях същото,

2.3 Цели

За да е актуален ЕТ "Веселин Ганчев 07" следи непрекъснато пазара и тенденциите му (конкурентни цени, предпочитани марки, интереси на клиентите, обслужване и др), като се старае да реагира максимално бързо на промените в него.

Целта е постоянно да се подобрява качеството и бързината на обслужването, като с него компетентността и отношението на служителите. За да се постигне това се работи както индивидуално така и колективно, при нужда се получават консултации от по квалифицирани специалисти. Фирмата се старае да се гради така че да улесни и удовлетвори максимално пазаруващите лица.

За да се стимулира персонала и да се създаде чувство за принадлежност в него се набляга на успехите на ЕТ "Веселин Ганчев 07" които са постигнати благодарение на високо квалифицираните служители, тяхното постоянно изграждане като специалисти и на тяхната удивително бърза реакция в сферата на търговията. По този начин се създава чувство за съпричастност и удовлетвореност от успеха.

За момента разполага с един търговски обект като за в бъдеще е вероятно да се отворят още търговски обекти на територията на по големи градове и да се изгради мрежа между тях чрез която да се обменя стока, опит и информация

2.4 Особености на организационната култура

Организационната култура е изключително силна заради утвърдените си норми и вътрешен ред, за да се спазва това всичко се следи много стриктно, ежедневно се прави подписка на всички служители с което се удостоверява че те са пристигнали в точно работно време и са изпълнили всички зададени им за деня задачи.

Пробивноста е изпълнена на 100%, управлението на фирмата налага над служителите си своята утвърдена организационна култура

Насочеността е към постигане на бързо развитие и успехи на ЕТ " Веселин Ганчев 07" в сферата на перфектното и качествено обслужване

3. Елементи на Организационната култура в
ЕТ"Веселин Ганчев07"

Организационната култура в ЕТ "Веселин Ганчев 07" е насочена към интегриране на различни норми на поведение. Тя е съвкупност от ценности, начин на комуникиране, система от санкции и поощрения. Нормите и правилата се спазват от всички работещи в ЕТ "Веселин Ганчев 07"
Съществуват различни възгледи за същността на организационната култура, това води до различие на елементите, които съдържа в себе си. Има три вида класификации:

Първата е с три базисни положения:

●Отнасящи се до времето и пространството - Работи се в голям търговски обект, които е оборудван с съответната техника и е назначен минимум един продавач. В отделен офис винаги има специалист който е готов в всеки един момент да помогне, ориентира и обясни както на продавача така и на даен клиент за определен продукт или друг въпрос в сферата на дадената търговия

●Отнасящи се до активността на служителите - Организацията има своя ценностна система, която предава на служителите и те до различна степен я усвояват и приемат. Научени са да поемат лична отговорност и ангажимент, инициативност.

●Отнасящи се до човешките взаимоотношения -Създава се чувство на доверие и съпричастност, наличие на приятелски отношения и лоялност към колегите.

Втора класификация

Използваният управленски стил е авторитарен. Има установени и неписани правила, по които трябва да спазват служителите. Наблюдават се случи и на ситуационен стил.

Трета класификацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна култура на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.