Организационна култура на фирма


Категория на документа: ДругиБазирана е на ценности, ритуали, степен на формалност и неформалност , работно време

4. Показатели характеризиращи О.К. на
ЕТ"Веселин Ганчев07"

Първи показател : ритуали - Организиране на банкети, празнуване на рождени дни, формиране на тиймбилдинг

Втори показател : работно време - Работното време се спазва много точно. Работи се на смени . Всеки служител се отчита кога точно започва и свършва работа в изготвен график чрез подпис и записване на точен час

Трети показател: Работно поведение - Има изградени изисквания за водене на разговор в които е препоръчително да се споменава името на фирмата и лоялност.

Четвърти показател: Трудова дисциплина - Трябва строго да се спазва вътрешния ред, да се води разговор коректно и възпитано, да се спазва времето за отдих и почивка

Пети показател: Упражняване на контрол от пряк ръководител - Изградено наблюдение върху работата над пряко - подчинените служители което се прави минимум един път седмично

Шести показател : Бонусна система и санкции - Система за бонуси всеки месец при отлично обслужване, справяне с задълженията, желание за работа и показване на добри резултати при продажбите. Санкции при некоректно и невъзпитано отношение към клиентите, закъснение за работа и неизпълнение на зададените задачи.

Седми показател: начин на предаване на информация -
Чрез устен разговор, телефон, или по електронен път.

Осми показател: норми за облекло - ЕТ "Веселин Ганчев 07" има изготвени блузи с къс ръкав на които е избродирано името на фирмата, биват дадени на всеки назначен служител като тяхното носене е препоръчително но не и задължително

5.Функции на организационната култура в ЕТ "Веселин Ганчев 07"

5.1 Социална функция

Идвайки в дадена организация, работниците удовлетворяват своите нужди и се задължават да приемат организационната култура на тази организация.

5.2 Адаптивна функция

Когато е назначен на работа служителя е длъжен да комуникира, да се опознава, да се сработва с останалите служители и чрез това да се научи как да се справя по възможно най-лесния и най-бързия начин с възложените му задачи

5.3 Целенасочваща функция

За да постига лични успехи и за да се издига всеки един служител е задължен да спазва и изпълнява правилата и процедурите които са дадени.

5.4 Регулативна функция

Зададените норми и правила на поведение в организационната култура на ЕТ "Веселин Ганчев 07" са задължителни, те са основния начин по който фирмата въздейства на своите клиенти.

5.5 Властно-ролева функция

ЕТ "Веселин Ганчев 07" се управлява от лицето собственик на фирмата като той самия е високо квалифициран, пряко подчинени са продавачите консултанти.

5.6 Историческа функция

Фирмата има утвърдени традиции, които се изпълняват редовно и по този начин изграждат историята и.

5.7 Мотивираща функция
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организационна култура на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.