Организация и управление на бара


Категория на документа: Други


Университет по Хранитeлни Технологии

КУРСОВА РАБОТА

Стопански факултет
Специалност: Хотелиерство и ресторантьорство

По организация и управление на бара

тема: Вермути

Изготвил: Благородна Петкова
Фак. №: 26370
2013г.

Съдържание

1. Въведение - възникване и развитие на бара
2. Подсладени високо алкохолни напитки - Ликьори
3. История и произход на Вермута
4. Производствен процес
5. Коктейли с вермут
6. Използвана литература

Цел и задачи:

Цел: Да се запознаем със същността на Вермутa и употребата му за направа на коктейли
Задачи:
1. Да се разгледат историята, производството и различните му разновидности по света.
2. Да се разгледат начините и техниките за правене на коктейли с вермут

Възникване и развитие на бара
Понятието бар произлиза от френската дума "barriere" - преграда. По време на колонизацията на Америка възникнали т.н. салони (Saloons), в които се предлагали наливен алкохол главно уиски. За защита на човека, който продавал напитките, както и на стоките му, се издигала бариера. С течение на времето думата се редуцирала от преобладаващото английско говорящо население до кратката форма "бар". Днес барът е попроменен, но основната му част е същата - бюфетът, вече с разположени пред или около него столчета с високи крака - щъркели. В бара се предлагат богат асортимент от безалкохолни и алкохолни напитки, алкохолни и безалкохолни коктейли и топли напитки. Той е тип заведение, което заема важно място в хотелиерството и ресторанатьорството, и е неразделна част от процеса на обслувжане на гостите в тези дейности. Той влияе съществено върху качеството на продукта, предлаган в тях.
В практиката се срещат голям брой заведения, които носят името бар, но се различават съществено по обзавеждане и оборудване, организация на производството и предлагане, изисквания към работещите в тях и други фактори, определящи качеството на обслужване. Наредбата за класифициране и категоризиране на ЗХР от 27.09.2002г определя видовете барове, съобразно основната им дейност, и изискванията на които трябва да отговарят както следва:
* бар-вариете;
* бар-казино;
* бар-клуб;
* бар-конгресен център;
* бар-спортен център(басейн,тенис,фитнес) ;
* диско;
* дневен;
* еспресо;
* кафе;
* коктейл;
* лоби;
* млечен;
* нощен;
* пиано
Баровете, които ги няма в новата наредба от 27.09.2002г, но които все още съществуват са:
1)Американски - смята се за основен, от който са се развили и обособили за задоволяване на определени потребности и други видове барове изброени по-горе. Смята се за класически тип бар.Според основното си предназначение този бар съществува като самостоятелно и като съпътстващо заведение:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация и управление на бара 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.