Организация на транспорта в селското стопанство


Категория на документа: Други


Превозите на естествени торове от животновъдните ферми до полето става почти единствено с автомобилен транспорт. В бъдеще тези превози ще се увеличават, което се налага от доказаните предимства на естествените торове за обогатяване на почвата.

Със значителни трудности е свързано превозването на живи животни до месокомбинатите и кланиците. Независимо от това тези превози са необходими, доколкото придвижването на живи животни на "собствен ход" е свързано със значителни загуби на време и живо тегло на животните, а за свинете и птиците този начин на придвижване е немислим.

Основно предимство на автомобилния транспорт при превозите на живи животни е възможността за извършване на директни доставки до местоназначението и в осигуряването на бързо превозване, с което се съдейства за намаляване на загубите на жива маса. Освен това товароспособността на автомобилите и автовлаковете при превозите на живи животни се използва в размер на 90 % , а на вагоните - не повече от 30 - 35 %.

Едрият рогат добитък се превозва в специализирани автомобили, отговарящи на следните изисквания: създаване на условия, осигуряващи минимални загуби на жива маса и предотвратяване увреждането на животните по време на превоза; осигуряване на удобства при натоварването и разтоварването на животните и на минимални разходи за извършване на тези операции; наличие на възможност за използване на автомобилите за извършване на други превози през периода на сезонно намаляване на превозите на добитък.

За превозите на птици могат да се използват големи клетъчни контейнери, събиращи по 250 - 300 птици. Тези контейнери могат да се поместват в каросериите на обикновените бордови автомобили и ремаркета.

Преди натоварването на животните е необходимо да се почисти каросерията на автомобила. Необходимо е да се вземат и мерки за избягване на тяхното нараняване.

Поради разнообразието и специфичните изисквания на селскостопанските товари е необходимо автомобилните фирми да разполагат с подходящи автомобили, отговарящи на тези изисквания. За целта е необходима преди всичко подходяща организация на товарния автомобилен транспорт, позволяваща да се осигури най-пълно запазване на потребителната стойност на селскостопанската продукция по време на превоза.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на транспорта в селското стопанство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.